• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Oferta educaţională

  Facultatea de Farmacie oferă programe de studii de licență, master, doctorat, rezidențiat, formare profesională continuă. În cadrul programelor de studii
  +
 • Curriculum

  În această pagină sunt reunite principalele elemente care definesc parcursul educațional în cadrul Facultății de Farmacie. Folosiți butoanele de mai
  +
 • Departamente

  Facultatea de Farmacie este structurată în 4 departamente și 21 discipline. Departamentele sunt conduse de directori de departament ajutați de consiliul
  +
 • Studenți

   Această pagină reunește într-un tot unitar mai multe resurse puse la dispoziția studenților noștri prin serviciul de web al facultății. Le
  +
 • CCIM

  Centrul de Cercetări privind Informarea asupra Medicamentului (CCIM), a fost înfiinţat în 2004 în cadrul UMF Cluj și este un
  +
 • Anunțuri

  Cele mai noi anunţuri de la Facultatea de Farmacie sunt afişate pe această pagină, restul putând fi consultate accesând arhiva
  +

Administrare cercetare

Program de dezvoltare a capacitatii administrative si de management a cercetarii stiintifice si inovarii in Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca

Proiect cofinanțat în cadrul programului POS-CCE, Axa Prioritară 2-CD&I, Operațiunea 2.2.4 Intărirea Capacității Administrative
Contract POS-CCE: 25/11.05.2009

Obiectiv general
Creșterea performanței și competitivității universității prin cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) așa cum a fost prevăzut, în documentul privind Strategia dezvoltare a cercetării în UMF „Iuliu Hațieganu " aprobat, prin Hotarârea de Senat nr. 5 din 28.06.2007.
Premisa care a stat la baza considerării acestui obiectiv ca fiind prioritar pentru universitate a fost nevoia, din ce în ce mai crescută, de profesionalism și competență în managementul integrat al proiectelor, respectiv nevoia dezvoltării unui „centru de forță" pentru promovarea și dezvoltarea cercetării din universitate. In consecință, decurgând din analiza obiectivă a necesităților legate de evoluția ascendență a universității, în luna mai 2008 a fost creat Departamentul pentru Cercetare-Dezvoltare (prin Hotararea Biroului de Senat nr. 19 din 20.05.2008 și prin Hotarârea Senatului nr. 6 din 22.05.2008).

Obiective specifice
Creșterea capacității Departamentului pentru Cercetare-Dezvoltare de informare-gestionare-valorificare a rezultatelor cercetării. Acest departament devine astfel:

 • un promotor al activității de cercetare din universitate,
 • un sprijin pentru derularea, din punct de vedere administrativ, a unui număr mare de proiecte de cercetare;
 • o interfață între universitate și autoritățile de stat (Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, Structurile de stat care se ocupă de managementul cercetării), organismele europene, partenerii din domeniul public și privat;
 • un instrument pentru valorificarea și diseminarea rezultatelor cercetării și promovarea imaginii universității.

Rezultate

 • 1 Program software pentru managementul integrat al CDI din universitate
 • echipamente hardware și licențe pentru planificarea și managementul proiectelor
 • materiale informative și promoționale

Director proiect
CS III, dr. Doina Colcear

Sigla FF