• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Oferta educaţională

  Facultatea de Farmacie oferă programe de studii de licență, master, doctorat, rezidențiat, formare profesională continuă. În cadrul programelor de studii
  +
 • Curriculum

  În această pagină sunt reunite principalele elemente care definesc parcursul educațional în cadrul Facultății de Farmacie. Folosiți butoanele de mai
  +
 • Departamente

  Facultatea de Farmacie este structurată în 4 departamente și 21 discipline. Departamentele sunt conduse de directori de departament ajutați de consiliul
  +
 • Studenți

   Această pagină reunește într-un tot unitar mai multe resurse puse la dispoziția studenților noștri prin serviciul de web al facultății. Le
  +
 • CCIM

  Centrul de Cercetări privind Informarea asupra Medicamentului (CCIM), a fost înfiinţat în 2004 în cadrul UMF Cluj și este un
  +
 • Anunțuri

  Cele mai noi anunţuri de la Facultatea de Farmacie sunt afişate pe această pagină, restul putând fi consultate accesând arhiva
  +

Masteratul de medicină psihosomatică

Masteratul ”Medicină psihosomatică” este un program universitar post-licenţă având drept scop aprofundarea în domeniul studiilor de licenţă sau într-un domeniu apropiat studiilor de licenţă şi dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică.
Este un program de de profesionalizare şi de cercetare ştiinţifică care se bazează pe cunoştinţele dobândite prin studiile de licenţă de către absolvenţii Facultăţii de Medicină, cu durata de patru sau şase ani vizând educarea în spirit holistic a profesioniştilor sănătăţii.
Tematica universitară din ţara noastră nu oferă cunoştinţe suficinete privind abordarea holistică (psihosomatică) a pacienţilor. Nici chiar noţiunea de psihosomatică nu este bine cunoscută la noi în ţară. De aceea dorim să oferim o dimensiune nouă formării de specialişti. Aceasta presupune că profesioniştii sănătăţii de la noi din ţară vor putea să ajungă la nivelul multor ţări europene privind atitudinea faţă de pacient, comunicarea cu el şi cu aparţinătorii, precum şi să cunoască elemente de psihoterapie.
Pentru absolvenţi, acest program reprezintă o oportunitate de instruire şi cercetare care să poată fi continuată la un nivel superior prin studii de doctorat.
Competenţele de specialitate ce vor fi dobândite prin acest masterat se referă la: cunoaşterea interacţiunilor dintre starea clinică somatică şi starea psihică a pacienţilor (mind-body medicine). Sunt cuprinse aici: bazele fundamentale ale interrelaţiei dintre starea psihică şi cea somatică (psihoneuroendocrinoimunologia); principiile psihosomaticii; ameliorarea comunicării profesionale; elemente de psihoterapie.

Adresabilitate:
Programul se adresează absolvenţilor Facultatii de Medicina cu specializări de minim 4 ani sau absolvenților Facultății de Psihologie și altor facultăți cu profil adiacent.
Disciplinele implicate: Medicală 2-Semiologie, Fiziologie, Facultatea de Psihologie a Universității Babeș Bolyai Cluj Napoca
Durata studiilor: 1 an, 60 ECTS

Planul de învăţământ cuprinde:

 • materii specifice de profesionalizare;
 • modul de pregătire în comunicare profesională;
 • modul de pregătire în psihoterapie.

Disciplinele studiate sunt:

 • Medicină psihosomatică: 2 semestre
 • Bazele fundamentale ale medicinei psihosomatice: 2 semestre
 • Comunicare medicală: 2 semestre.
 • Medicină comportamentală: 2 semestre

Pentru mai multe informaţii, contactaţi Prof.dr. Dan Dumitraşcu e-mail:

Metodologia de admitere pentru anul universitar 2022-2023 poate fi consultată aici

Sigla FF