• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Oferta educaţională

  Facultatea de Farmacie oferă programe de studii de licență, master, doctorat, rezidențiat, formare profesională continuă. În cadrul programelor de studii
  +
 • Curriculum

  În această pagină sunt reunite principalele elemente care definesc parcursul educațional în cadrul Facultății de Farmacie. Folosiți butoanele de mai
  +
 • Departamente

  Facultatea de Farmacie este structurată în 4 departamente și 21 discipline. Departamentele sunt conduse de directori de departament ajutați de consiliul
  +
 • Studenți

   Această pagină reunește într-un tot unitar mai multe resurse puse la dispoziția studenților noștri prin serviciul de web al facultății. Le
  +
 • CCIM

  Centrul de Cercetări privind Informarea asupra Medicamentului (CCIM), a fost înfiinţat în 2004 în cadrul UMF Cluj și este un
  +
 • Anunțuri

  Cele mai noi anunţuri de la Facultatea de Farmacie sunt afişate pe această pagină, restul putând fi consultate accesând arhiva
  +

Cercetări avansate în investigaţia criminalistică şi în medicina legală

Masteratul Cercetări Avansate în Investigaţia Criminalistică şi în Medicina Legală este primul masterat de acest tip din ţară organizat de către universităţile de profil şi se înscrie pe direcţiile dezvoltate în Uniunea Europeană, acoperind lipsa unei calificări interdisciplinare. Ca program de studiu postuniversitar, îşi propune pregătirea teoretică şi practică a unor specialişti cu formaţie mixtă (medici, biologi, farmacişti, chimişti, psihologi, avocaţi, poliţişti, ş.a.), care să poată obţine performanţe profesionale în acord cu exigenţele cercetării moderne în Investigaţiile Criminalistice şi Medicina Legală, stimulând crearea unui nucleu de cercetare interdisciplinară într-un domeniu de mare actualitate pe plan mondial, dar mai puţin dezvoltat în ţara noastră. Pentru realizarea activităţilor de formare vor fi invitaţi şi specialişti din alte centre naţionale sau din străinătate, care vor susţine diferite comunicări ştiinţifice.

Masteranzii vor urma programe de formare specifică şi programe de formare interdisciplinară, beneficiind de instruire practică (aprox. 60%, seminarii interactive, stagii practice, demonstraţii în unităţile medico-legale şi lucrări practice în laboratoare), precum şi de instruire teoretică (cursuri, prelegeri).

Masteranzii vor acumula cunoştinţe fundamentale de medicină legală şi de investigare criminalistică, vor dezvolta abilităţi de cercetare şi investigare criminalistică prin însuşirea metodelor moderne de documentare criminalistică, a tehnicilor de biologie moleculară aplicabile în investigaţiile criminalistice. Ei vor efectua proiecte de cercetare individual şi în echipă, beneficiind de îndrumarea cadrelor didactice şi a specialiştilor din domeniu.

Obiectivele masteratului:

1. Formarea unui număr mai mare de profesioniști instruiți la un nivel ridicat, în concordanță cu cerințele educaționale identificate pe piața muncii, cu facilitarea dobândirii de către masteranzi a unor cunoștințe, abilități și competențe în domeniul Investigațiilor Criminalistice și în Medicina Legală, utile acestora în activitatea profesională curentă.
2. Dobândirea unor cunoștințe, abilități și competențe în activitățile de cercetare în domeniul Investigațiilor Criminalistice și în Medicina Legală, fundamentate pe prioritățile înscrise în strategia de cercetare, dezvoltare și inovare națională și europeană, care permit obținerea de către masteranzi a unor performanțe profesionale în beneficiul societății.
3. Analiza reflexivă asupra propriei activități profesionale, în vederea elaborării unui plan de dezvoltare personală (carieră) în baza diagnozei nevoilor sale de formare identificate și prin autocontrolul procesului activ de învățare, asigurând continuitatea în cercetarea științifică prin urmarea studiilor doctorale, contribuind la dezvoltarea carierei pe termen lung.

Politicile de predare-învățare se încadrează în strategia stabilită de Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, respectiv o educație avansată centrată pe studentul masterand, o strategie în care se formează adevărate echipe interdisciplinare, inclusiv în ceea ce privește cercetarea științifică, cu o participare activă atât a masteranzilor cât și a cadrelor didactice.

Principalele domenii abordate (ordonate alfabetic):
* Aspecte juridice ale expertizelor medico-legale
* Baze anatomice ale antropologiei medico-legale
* Bazele geneticii, imunologiei şi ale farmacogeneticii
* Biologie aplicată în investigaţia criminalistică şi în medicina legală
* Biologia moleculară în investigaţia criminalistică şi în medicina legală
* Biologie moleculară aplicată în explorările complementare specifice medicinei legale
* Elemente de statistică aplicate în domeniul medico-legal
* Etica cercetării în investigaţia criminalistică şi în medicina legală
* Etică şi integritate academică
* Evaluarea psihologică şi psihiatrică în criminologie
* Farmacologie în medicina legală
* Interpretarea juridică a expertizelor ADN
* Investigaţia complexă medico-legală şi criminalistică la locul faptei
* Medicina legală clinică – tipologia delicvenţei în practica medico-legală
* Metodologia investigării judiciare şi cercetarea criminalistică a infracţiunilor comise cu violenţă
* Psihologie medico-legală
* Ştiintele comportamentului. Aspecte ale comportamentului criminal
* Tanatologie medico-legală avansată
* Tehnici analitice aplicate în toxicologia medico-legală
* Toxicologie medico-legală
* Traumatologie medico-legală avansată

Competențe profesionale:
1. Capacitatea de a utiliza concepte și metode de cercetare specifice investigației criminalistice și medico-legale, pentru o comunicare eficientă cu alți specialiști.
2. Capacitatea de a concepe și de a aplica un plan de acțiune adecvat din perspectiva muncii individuale și a muncii în echipe multi- și inter-disciplinare.
3. Capacitatea de a concepe și redacta un raport de cercetare sau studiu științific prin corelarea rezultatelor cu informațiile publicate în literatura de specialitate.
4. Capacitatea de a implementa reguli de etică și deontologie medicală din perspectiva investigațiilor criminalistice și a medicinei legale.
5. Capacitatea de a evalua riscurile în cercetarea medicală și de a elabora creativ planuri alternative de cercetare interdisciplinară.
6. Capacitatea de a elabora, implementa și evalua proiecte de cercetare complexe în domeniul investigațiilor criminalistice și al medicinei legale, care ar putea fi continuate prin cercetări în cadrul studiilor doctorale.

Competențe transversale:
1. Executarea responsabilă, fermă, promptă și consecventă a sarcinilor complexe în totale condiții de autonomie și independență profesională în baza unor planuri manageriale care să permită rezolvarea unor situații complexe privind Investigația Criminalistică și Medicina Legală.
2. Identificarea și asumarea responsabilă a rolurilor de conducere a activității grupurilor profesionale în proiecte de cercetare în ambele domenii vizate: în Investigația Criminalistică și în Medicina Legală.
3. Analiza reflexivă asupra propriei activități profesionale în vederea elaborării unui plan de dezvoltare personală (carieră) bazat pe diagnoza nevoilor de formare identificate și pe autocontrolul procesului activ de învățare.

Locul de desfăşurare al activităţilor: U.M.F. „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca.

Discipline implicate: Biologie Celulară şi Moleculară; Medicină Legală; Genetică Medicală; Anatomie şi Embriologie; Farmacologie, Toxicologie şi Farmacologie Clinică; Psihologie Medicală; Informatică Medicală şi Biostatistică (Facultatea de Medicină); Toxicologie (Facultatea de Farmacie).

Durata studiilor: 4 semestre, 120 ECTS, acreditat ARACIS.
Forma de şcolarizare: zi, cu frecvenţă.
Limba de predare: română.
Pentru mai multe informaţii contactaţi directorul programului de masterat:
Prof. Dr. Horea-Vladi Matei, e-mail , telefon: 0741155487
sau la Disciplina Biologie Celulară şi Moleculară, telefon: 0264597256 int. 2403, 0374834403.

 

 

 Metodologia de admitere pentru anul universitar 2022-2023 poate fi accesată aici

  

Sigla FF