• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Oferta educaţională

  Facultatea de Farmacie oferă programe de studii de licență, master, doctorat, rezidențiat, formare profesională continuă. În cadrul programelor de studii
  +
 • Curriculum

  În această pagină sunt reunite principalele elemente care definesc parcursul educațional în cadrul Facultății de Farmacie. Folosiți butoanele de mai
  +
 • Departamente

  Facultatea de Farmacie este structurată în 4 departamente și 21 discipline. Departamentele sunt conduse de directori de departament ajutați de consiliul
  +
 • Studenți

   Această pagină reunește într-un tot unitar mai multe resurse puse la dispoziția studenților noștri prin serviciul de web al facultății. Le
  +
 • CCIM

  Centrul de Cercetări privind Informarea asupra Medicamentului (CCIM), a fost înfiinţat în 2004 în cadrul UMF Cluj și este un
  +
 • Anunțuri

  Cele mai noi anunţuri de la Facultatea de Farmacie sunt afişate pe această pagină, restul putând fi consultate accesând arhiva
  +

Masterat Malpraxisul în practica medicală

Programul de studii universitare de master, MALPRAXISUL ÎN PRACTICA MEDICALĂ (primul de acest fel din ţară)  vine în întâmpinarea unei problematici noi cu care se confruntă atât practica medicală, cât şi cea juridică.Programul de studii universitare de master, „Malpraxisul în practica medicală” este un program de studii post-licenţă având drept scop o cunoaştere avansată în domeniul studiilor de licenţă, aprofundarea cunoştinţelor în domenii apropiate studiilor de licenţă, precum şi dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică.

Pregătirea universitară de licenţă a viitorilor medici este axată pe competenţa profesională şi nu acoperă cunoştinţe juridice, de comunicare cu pacientul, de cunoaştere şi negociere a contractelor de asigurare ale personalului medical, a raporturilor personalului medical cu instituţiile din domeniul sanitar. Înfiinţarea acestui program este în acelaşitimp utilă şi necesară, malpraxisul depăşind sfera preocupărilor personalului medical, devenindo problemă de larg interes public.

Acest program de studii universitare de master se justifică prin: promovarea noutăţilor în domeniul educaţional şi ştiinţific din subspecialităţi medicale; abordarea problematicii malpraxisului medical, a principiilor eticii medicale, psihologiei medicale, a dreptului medical ca interferenţă între domeniul medical şi cel juridic; prin oferirea unor informaţii privind medicina bazată pe dovezi ştiinţifice rezultate din studii clinice care să constituie fundamentul unei bune practici, prin instruirea suplimentară în domeniul cardiologiei (cardiologia intervenţională), gastroenterologiei (proceduri intervenţionale în gastroenterologie), ATI (principii etice în resuscitarea cardiorespiratorie), obstetrică (sarcina cu risc), medicină legală; prin asigurarea unor standarde profesionale caracterizate prin înaltă competenţă.

Acest program vine să asigure competenţe legate de:

·       Cunoaşterea regulilor care stau la baza unei bune practici medicale, cu decizii medicale bazate pe argumente ştiinţifice; capacitatea de a alege modalităţile corecte de tratament;  formarea unor  abilităţi practice privind aplicarea ghidurilor şi protocoalelor în practica medicală; formarea de abilităţi practice privind indicarea procedurilor intervenţionale în diagnostic şi tratament;

·       Cunoaşterea vulnerabilităţilor sistemului medical;

·       Cunoaşterea măsurilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de malpraxis;

§        Cunoaşterea unor noţiuni de drept medical, a conceptului de răspundere juridică medicală; înţelegerea și identificarea în mod practic a principalelor implicaţii medicale şi juridice asociate cazurilor de malpraxis.

·        Înţelegerea respectării principiilor eticii şi deontologiei medicale;

·         Respectarea drepturilor şi valorilor pacienţilor;

·         Abilităţi de comunicare cu pacientul şi aparţinătorii acestuia.

Adresabilitatea: Programul se adresează absolvenţilor Facultăţilor de Medicină cu specializări de minimum 4 ani, de Drept sau Psihologie.

Locul de desfăşurare: Disciplina Medicala I, Medicină Internă, Cardiologie şi Gastroenterologie, Facultatea de Medicină, UMF „Iuliu Haţieganu”, Str.Clinicilor 3-5

Durata studiilor: 1 an (2 semestre a câte 14 săptămâni, 14 ore/săptămână), 60 ECTS

Pentru mai multe informaţii contactaţi Șef lucrări Dr. Av. Ionuț Vida-Simiti, e-mail:  

Admitere 2022-2023 - accesați această legătură

 

Sigla FF