UMF

Modul de desfăşurare a concursului de admitere la doctorat

 

Pentru anul universitar 2020-2021, Ministerul Educaţiei și Cercetării a alocat universităţii noastre un număr de 75 de locuri la doctorat + 1 loc pentru românii de pretutindeni finanţate de la bugetul de stat, din care: 37 de locuri la forma cu frecvenţă (cu bursă), 3 locuri la forma cu frecvenţă (fără bursă) şi 35 de locuri la forma cu frecvenţă redusă, buget (fără bursă) + 1 loc pt. românii de pretutindeni.

 

Pe lângă aceste locuri,  Senatul U.M.F. “Iuliu Haţieganu” a aprobat scoaterea la concurs a unui număr de 20 locuri la forma de doctorat cu frecvenţă, cu plată şi 80 de locuri la forma cu frecvenţă redusă, cu plată.

 

Concursul de admitere la doctorat se va desfăşura între 21-28 septembrie 2020.

 

Înscrierile se vor face în perioada 07-11 septembrie 2020 la Şcoala Doctorală, str. Victor Babeş nr. 8, etaj V.

 

Înmatricularea studenţilor doctoranzi: 1 octombrie 2020.


Taxe admitere:

- pentru candidaţii din afara UMF “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca: 500 RON 
- pentru candidaţii angajaţi ai UMF “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca: 100 RON 
- pentru candidaţii medici rezidenţi: 100 RON

- pentru absolvenţii UMF Cluj - promoţia 2020: 100 RON

- taxa pentru examenul de limbă: 70 RON 
 

Taxa de procesare dosar şi taxa pentru susținerea examenului de limbă straină se vor plăti la Casieria Universității str. Pasteur, nr. 4 (program: 08:00-14:30) sau la Casieria Universității str. Victor Babeș, nr. 8 (program: 08:00-15:00), după ce s-a ridicat, în prealabil, o dispoziție de încasare de la Secretariatul Școlii Doctorale.

 

Admiterea la doctorat va fi precedată de un examen de evaluare a nivelului de cunoaştere a unei limbi străine de circulaţie internaţională aleasă de candidat. Prezentarea unui certificat de competență lingvistică valabil este obligatorie.

 

Examenul de competenţă lingvistică se susţine la Disciplina Limbi moderne a universităţii. Dacă un candidat deține un certificat de competenţă lingvistică cu recunoaştere internaţională, în termen de valabilitate, examenul de competenţă lingvistică nu mai este necesar. Examenul constă dintr-un test scris (ascultare, citire, scriere) și un test oral pe teme medicale generale și/sau legate de activitatea profesională a candidatului.

Examenul de limbă se susţine la Disciplina Limbi moderne a universităţii, str. Pasteur  nr. 6 (nu este necesară înscrierea prealabilă. În ziua examenului, vă rugăm să aveți asupra dvs. actul de identitate și chitanța aferentă taxei de examinare, care se plătește la Casieria UMF - cu dispoziție de încasare ridicată în prealabil de la Școala Doctorală), după cum urmează:

  • Limba engleză:

o   miercuri, 22 iulie 2020, ora 10.00, sala 6B -  etaj III

o   marți, 8 septembrie 2020, ora 10.00, sala 2 -  parter

o   miercuri, 9 septembrie 2020, ora 10.00, sala 2 -  parter

  • Limba franceză: marți, 8 septembrie 2020, ora 10.00, sala 13, etaj III
  • Limba germană: marți, 8 septembrie 2020, ora 10.00, sala 11, etaj III