UMF

Modul de desfăşurare a concursului de admitere la doctorat

 

 

Pentru anul universitar 2023-2024, nu s-a primit încă cifra de şcolarizare pentru studiile universitare de doctorat de la Ministerul Educaţiei și Cercetării.

Concursul de admitere la doctorat se va desfăşura fizic între 18-26 septembrie 2023.

Înscrierile se vor face în perioada 04-08 septembrie 2023 la Şcoala Doctorală, str. Louis Pasteur, nr. 4, etaj I, camera 13.

Înmatricularea studenţilor doctoranzi: 1 octombrie 2023.

Taxe admitere:

 • pentru candidaţii din afara UMF “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca: 500 RON
 • pentru candidaţii angajaţi ai UMF “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca: 100 RON
 • pentru candidaţii medici rezidenţi: 100 RON
 • pentru absolvenţii UMF Cluj - promoţia 2023: 100 RON
 • taxa pentru examenul de limbă: 150 RON

Admiterea la doctorat va fi precedată de un examen de evaluare a nivelului de cunoaştere a unei limbi străine de circulaţie internaţională aleasă de candidat. Prezentarea unui certificat de competență lingvistică valabil este obligatorie.

Examenul de competenţă lingvistică se susţine la Disciplina Limbi moderne a universităţii. Dacă un candidat deține un certificat de competenţă lingvistică cu recunoaştere internaţională, în termen de valabilitate, examenul de competenţă lingvistică nu mai este necesar.

Pentru susținerea examenului de limbă la Disciplina Limbi moderne a universităţii (str. Pasteur nr. 6) este necesară o înscriere prealabilă, cu cel puțin 24 de ore înaintea examenului, accesând unul dintre linkurile de mai jos:

Limba engleză:

 • miercuri, 19 iulie 2023, ora 10.00
 • marți, 5 septembrie 2023, ora 10.00
 • miercuri, 6 septembrie 2023, ora 10.00
 • joi, 7 septembrie 2023, ora 10.00

Înscrieri: https://forms.office.com/e/MLair7Z7UL 

Limba franceză:

 • joi, 7 septembrie 2023, ora 14.00

Înscrieri: https://forms.office.com/e/WqPkhcUEe5 

Limba germană:

 • joi, 7 septembrie 2023, ora 10.00

Înscrieri: https://forms.office.com/e/ehksXX0kQC 

Limba română:

 • miercuri, 6 septembrie 2023, ora 10.00

Înscrieri: https://forms.office.com/e/nP6dnngnPg 

Examenul evaluează nivelul cunoștințele de limbă străină la momentul respectiv, are o tematică medicală generală și testează toate cele patru competențe: citit, scris, ascultat, vorbit. Nu sunt prevăzute modele de test sau o bibliografie specifică pentru acest examen. Durata maximă a examenului scris este de 2 ore. Proba orală durează aproximativ 10 minute. Durata totală a examenului depinde de numărul de candidați din ziua de examen.
Vă rugăm să aveți la dumneavoastră cartea de identitate și dovada plății taxei pentru examenul de limbă, în original, când vă prezentați la examen

Taxa pentru examenul de limbă, în valoare de 150 lei (pentru înscriere la doctorat), se poate achita astfel:

1. La casieria universității, str. Louis Pasteur nr. 4A, parter.

2. Virament bancar:
Beneficiar: Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Iuliu Haţieganu" Cod fiscal: 4288047
Banca beneficiarului: TREZORERIA CLUJ
Adresa beneficiarului: Str. Victor Babeș, Nr.8, Cluj-Napoca, România Cont IBAN: RO43TREZ21620F330800XXXX
Reprezentând: taxă test limbă înscriere doctorat pentru [nume candidat]