UMF

Actele necesare pentru inscriere la examenul de admitere la doctorat

1. Fișa de înscriere (formular tip);

2. Cerere de înscriere (formular tip);

3. Acord privind prelucrarea, procesarea și stocarea datelor cu caracter personal

4. Curriculum vitae (model Europass):

 • date personale biografice
 • activitatea profesională
 • activitatea științifică cu precizarea domeniilor de interes

5. Lista cu titlurile lucrărilor științifice elaborate (unde este cazul):
     - lucrări publicate, distinct:

 • In extenso (reviste științifice)
 • In rezumat (congrese, conferințe, simpozioane)

     - monografii (cursuri și caiete de lucrări practice): - autor unic; - coautor;

6. Copii simple însoţite obligatoriu de documentele în original, după:

 • diploma de master (dacă este cazul)
 • supliment la diploma de master (dacă este cazul)
 • diploma de învățământ superior (licență sau echivalentă)
 • foaia matricolă/supliment la diplomă
 • diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia
 • certificat de naștere

7. Copia actului de identitate

8. Copia certificatului de competenţă lingvistică (obținut la Catedra de limbi moderne a UMF “Iuliu Hațieganu” Cluj – Napoca) sau copia certificatului de competență lingvistică cu recunoaștere internațională (ex: Cambridge, Toefl, Dalf etc.)

9. Adeverință de medic rezident (unde este cazul)

10. Adeverința de angajat al UMF "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca (unde este cazul)

11. Chitanța care dovedește achitarea taxei pentru procesarea dosarului

12. Dosar din carton cu șină.