UMF

Obținerea certificatului de competență lingvistică

Examenul de limbă se susţine la sediul disciplinei Limbi moderne a universităţii, str. Pasteur  nr. 6, după cum urmează:

 

  • Limba engleză:

o   miercuri, 22 iulie 2020, ora 10.00

o   luni, 7 septembrie 2020, ora 10.00

o   marți, 8 septembrie 2020, ora 10.00

o   miercuri, 9 septembrie 2020, ora 10.00

o   joi, 10 septembrie 2020, ora 10.00

 

  • Limba franceză: marți, 8 septembrie 2020, ora 10.00
  • Limba germană:marți, 8 septembrie 2020, ora 10.00

 

Pentru examenele de limbă, candidații au obligația de a se înscrie online, cu cel puțin 7 zile înaintea datei de examen, accesând unul dintre link-urile de mai jos:

 

limba engleză - https://form.jotform.com/201534539676361
limba franceză https://form.jotform.com/201682058351351
limba germană https://form.jotform.com/201682123463348

 

Intrarea la examen se face prin prezentarea obligatorie a dovezii plății (chitanța în original sau ordinul de plată).

 

Taxa pentru obținerea certificatului de limbă străină pentru înscrierea la doctorat, în sumă de 70 lei, poate fi plătită:

  • În numerar la casieria Universităţii de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" (Str.Pasteur, nr.4, Parter, cam.2)
  • Prin virament bancar

 

Datele beneficiarului (ale Universităţii), necesar a fi completate pentru efectuarea viramentului bancar, sunt:

 

BENEFICIAR
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE ,,IULIU HAŢIEGANU"
COD FISCAL: 4288047;
BANCA BENEFICIARULUI : TREZORERIA CLUJ
ADRESA BENEFICIARULUI: Str. Victor Babes, Nr.8, Cluj-Napoca, România
CONT IBAN: RO43TREZ21620F330800XXXX
REPREZENTÂND: ex. test limba inscriere doctorat pentru 
NUME ȘI PRENUME candidat