Departament Asigurare Calitate

În octombrie 2005 se înfiinţează prima structură a universităţii cu atribuţii în domeniul asigurării calităţii, Prorectoratul de Evaluare Academică şi Integrare Europeană. Ulterior, în martie 2008, se înfiinţează Centrul de Evaluare şi Asigurare a Calităţii, în cadrul aceluiaşi prorectorat, redenumit Prorectorat de Evaluare Academică şi Asigurarea Calităţii (HS nr.4/2008). Structura şi atribuţiile centrului s-au redefinit în timp, în prezent regăsindu-se în cadrul Prorectoratului de Asigurare a Calităţii şi Relaţii Internaţionale, sub denumirea de Departament Asigurare Calitate (conform HS nr.4/2012; revizuit 2020 și 2022). Departamentul este încadrat cu personal specializat, psihologi şi sociologi, cu rol în elaborarea instrumentelor specifice de evaluare, analiza rezultatelor obţinute şi redactarea rapoartelor de evaluare a activităţii didactice din universitate.

Adresă
Str. E. Isac, nr. 13, et. II, camera 28, 400023 Cluj-Napoca

Echipa Departamentului

Director Departament
Prof. Dr. Diana Dudea
e-mail:  

Sociolog Dr. Simona Ciotlăuș
Telefon: 0374834233 (sau int. 2233)
e-mail:  

 

Regulamentul DAC - revizuit 2022