Masterat - Laborator medical

 

Masteratul profesionalLaborator medical” a fost înființat în cadrul Facultății de medicină a UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, pornind de la necesitatea optimizării formării profesionale a specialiștilor din laboratoarele medicale. Acest program de studii își propune să pregătească specialiști cu formare pluridisciplinară, maximizându-le șansele de încadrare pe piața muncii, atât în laboratoarele de analize medicale, cât și în laboratoarele de cercetare biomedicală.

 

Încă de la înființarea sa, masteratul „Laborator medical” s-a bucurat de sprijinul Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor din sistemul sanitar din România (OBBCSSR). În acest sens, OBBCSSR a recomandat acreditarea acestui program de studii și a susținut deschis necesitatea pregătirii corespunzătoare a specialiștilor din laboratoarele medicale. Respectând programa analitică propusă de Federația Europeană de Biochimie Clinică și Medicină de Laborator pentru formarea profesioniștilor din laboratoarele medicale, acest masterat este compatibil cu cerințele OBBCSSR privind înscrierea absolvenților în acest organism profesional.

 

Adresabilitate:

-        Masteratul se adresează absolvenților Facultăților de Biologie, Chimie sau Biochimie, care doresc să urmeze o carieră în domeniul laboratoarelor de analize medicale, sau care lucrează deja în acest domeniu și vizează îmbunătățirea performanțelor teoretice și practice.

 

-        Cerință preliminară: pe diploma de licență a candidatului trebuie să fie menționat titlul de biolog, chimist sau biochimist; după absolvirea masteratului se va obține calificarea de biolog medical, chimist medical sau biochimist medical. Această calificare le va permite absolvenților să lucreze într-un laborator medical, după obținerea Autorizației de liberă practică și a Certificatului de membru al OBBCSSR.

 

-        Deoarece absolvenții facultăților de chimie cu titulatura de ingineri chimiști au avut o curriculă diferită față de chimiști, nu vor putea fi acceptați la acest masterat profesional (un inginer chimist nu poate deveni inginer chimist medical, calificare inexistentă în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior - RNCIS)

 

Calificarea obținută la absolvirea studiilor:

Biolog medical/ chimist medical/biochimist medical – calificări incluse în RNCIS.

-        Cod COR: 226912 / Denumire cor: biochimist medical specialist

-        Cod COR: 226914 / Denumire cor: chimist medical specialist

-        Cod COR: 226913 / Denumire cor: biolog medical specialist

                         

Programa analitică:

-        Programa analitică a cursurilor Masteratului „Laborator medical” urmează curricula europeană (the European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine syllabus for postgraduate education and training for specialists in Laboratory Medicine - version 5)

 

Corelații cu cerințele pieței muncii:

-        Masteratul „Laborator medical” permite orientarea absolvenților studiilor de licență către domeniile de competență cerute în prezent pe piața muncii, în sistemul sanitar, atât pentru biologi, cât și pentru chimiști sau biochimiști, a căror pregătire profesională trebuie să se desfășoare în concordanță cu standardele Uniunii Europene.

 

Durata studiilor: 4 semestre, 120 credite ECTS

 

 

Pentru toate masteratele taxa este de 3000 de lei/an cu posibilitatea achitării în două tranșe.

 

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:

  1. CV
  2. copie diplomă de licență
  3. certificat de competență lingvistică
  4. copii după diplomele congreselor la care a participat
  5. adeverință din partea angajatorului, dacă e cazul

Metodologie de examen:

  1. examen scris tip grilă
  2. analiza dosarului candidatului

 

Clasificarea se va face în ordinea mediilor.

 

Tematica și bibliografia

 

Pentru mai multe informații, vă rugăm să luați legătura cu coordonatorul acestui program de studii: Prof. dr. Alexandra M. Crăciun