UMF

Alegeri UMF 2019-2020

ALEGERI 2019-2020

 

Calendarul alegerilor în structurile și funcțiile de conducere

METODOLOGIA referitoare la procesul de constituire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere în Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca

 

Rezultatele concursului public - funcțiile de decani ai Facultăților

 

Anunț concurs public - funcțiile de decani ai Facultăților

Stimați membri ai comunității academice,

Vă aducem la cunoștință faptul că în data de 6.02.2020, cu începere de la ora 12.00, în Sala Concilium de la etajul 6, strada Victor Babeș, nr. 8 (Clădirea Rectoratului) va avea loc concursul public pentru ocuparea funcțiilor de decani ai facultăților din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca.

Cu deosebită considerație,

Membru în Biroul Electoral,

Szakacs Iulia-Loredana

 

 Candidați pentru funcția de decani ai Facultăților

Facultatea de Medicină

Prof. univ. dr. Dana Pop

Prof. univ. dr. Șoimița Mihaela Suciu

Facultatea de Medicină Dentară

Conf. univ. dr. Cristian Dinu

Conf. univ. dr. Manole Marius

Facultatea de Farmacie

Prof. univ. dr. Gianina Crișan

Prof. univ. dr. Laurian Vlase

 

 

Anunț depunere candidaturi - funcțiile de decani ai Facultăților

 

Stimați membri ai comunității academice,

În conformitate cu prevederile art. 207, alin. (5), lit. b) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu art. 30 – 35 din Regulamentul electoral (Carta Universității) și cu calendarul alegerilor la nivelul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, vă aducem la cunoștință faptul că în perioada 28.01.2020 – 31.01.2020 va avea loc înscrierea candidaților la concursul pentru ocuparea funcției de decan ai facultăților Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca.

Candidaturile se depun la secretariatul Rectoratului Universității, str. Victor Babeș, nr. 8, et. 6, în perioada mai sus menționată, în intervalul orar 08.00-16.00.

            Candidaturile pentru funcția de decan constau în depunerea, atât în format letric, cât și electronic (pe stick/suport CD) a următoarelor documente:

  • C.V.-ul candidatului, semnat și datat, pe fiecare pagină
  • Planul managerial privind dezvoltarea facultății în mandatul 2020-2024. În planul managerial vor fi cuprinse dezvoltarea componentei didactice, ştiinţifice, a resurselor umane, a bazei materiale şi atragerea de resurse financiare în facultate. Planul managerial trebuie să fie listat și semnat de către candidat.

 

Jurist Iulia-Loredana Szakacs

membru - Biroul Electoral al Universității

 

 

 

 

Informare privind rezultatele procesului electoral - turul II - Consiliul Facultății de Farmacie - poziția 15 - 6 decembrie 2019

În urma derulării procesului electoral  din data de 6 Decembrie 2019, din cei 69 de alegători prezenți la urne, 27 și-au exprimat votul pentru domnul Lucaciu Mihai, iar 42 de alegători și-au exprimat votul pentru doamna Oniga Smaranda.

Biroul Electoral al Universității

 

ANUNȚ IMPORTANT

TURUL al II-lea alegerii membrii Consiliul Facultății de Farmacie, pentru poziția 15

Datorită faptului că pe pozițiile 15 și 16 s-au clasat, cu număr egal de voturi (37 de voturi obținute) Domnul Lucaciu Mihai și Doamna Oniga Smaranda, astfel că, în conformitate cu prevederile art. 22, pct. (6) din Regulamentul electoral, se va organiza un al doilea tur de scrutin.

Cel de-al doilea tur de scrutin se va desfășura la sediul Facultății de Farmacie, str. Louis Pasteur Nr. 4A (clădirea Decanatelor), et. 2, Sala de Consiliu, în data de 06.12.2019, iar dreptul de vot îl veți putea exercita între orele 08.00 – 20.00.

 

Validarea funcției de Rector, a membrilor Consiliilor Facultăților și ai membrilor Senatului.

 

Informare privind rezultatele procesului electoral - 28 noiembrie 2019

RECTOR

Facultatea de Medicină

Facultatea de Medicină Dentară

Facultatea de Farmacie

 

 

Membri susținuți de departamente pentru Consiliile facultăților și Senat

Validarea Directorilor de Departament și a membrilor Consiliilor departamentelor

 

 Candidaturi depuse pentru funcția de Rector, a membrilor Consiliilor Facultăților și Senatul universitar, validate de Senat

 

Rector

Prof. dr. Anca Dana Buzoianu

 

Facultatea de Medicină

Senat

 

Consiliul  Facultății

Departamentul 1

Departamentul 2

Departamentul 3

Departamentul 4

Departamentul 5

Departamentul 6

Departamentul 7

Departamentul 8

Departamentul 9

Departamentul 10

Departamentul 11

Departamentul 12

 

Facultatea de Medicină Dentară

Senat

Consiuliul Facultății

Departamentul 1

Departamentul 2

Departamentul 3

Departamentul 4

 

Facultatea de Farmacie

Senat

Consiliu Facultate

Departamentul 1

Departamentul 2

Departamentul 3

Departamentul 4

 

Liste de vot finale - Alegeri - 28 Noiembrie 2019

Facultatea de Medicină

Facultatea de Farmacie

Facultatea de Medicină Dentară

 

Facultatea de Medicină

 

Facultatea de Medicină Dentară

 

Facultatea de Farmacie

 

 Liste de vot - Alegeri 2019

 

REFERENDUM PRIVIND MODALITATEA DE DESEMNARE A RECTORULUI 2019

Senatul Universității de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, prin Hotărârea nr. 6 din data de 23.04.2019, a aprobat data organizării referendumului privind modalitatea de desemnare a rectorului, respectiv pe baza unui concurs public sau prin votul universal, direct si secret. La referendum vor participa cadrele didactice și de cercetare titulare din cadrul universității si reprezentanți ai studenților din Senatul universitar si din consiliile facultăților.

 

     Astfel, data și locul desfășurării referendumului cu privire la modalitatea de desemnare a rectorului:

 

 

            Turul 1 – 23 mai 2019, str. Marinescu nr. 23, et. 1, între orele 8.30-20.00.

 

            Turul 2 – 30 mai 2019, str. Marinescu nr. 23, et. 1, între orele 8.30-20.00.

 

     Data și locul desfășurării dezbaterilor publice pentru informarea comunității academice:

 

- 8 mai 2019, ora 13.00, Aula Iuliu Hațieganu, str. Marinescu nr. 23 – Facultatea de Medicină

       - 8 mai 2019, ora 14.00, Aula Iuliu Hațieganu, str. Marinescu nr. 23 – Facultatea de Medicină Dentară și Farmacie.

 

            Referendumul se va organiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 a educației naționale, Ordinul nr. 3.751/ 2015 de aprobare a Metodologiei-cadru referitoare la procesul de stabilire și de alegere a structurilor si funcțiilor de conducere la nivelul instituțiilor din sistemul național de învățământ superior și Carta Universității de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca.

 

           

Biroul Electoral al Universității

 

 

 

REZULTAT REFERENDUM 23 MAI 2019