UMF

Activitate didactică online

ANUNȚ IMPORTANT - Anunț cu privire la începerea activității didactice - semestrului II

 

ANUNȚ IMPORTANT - Comunicat referitor la activitatea didactică - 22 octombrie 2020

Accesul la platforma de cursuri online se face prin portalul https://portal.office.com sau folosind direct aplicaţia Microsoft Teams.

Procedurile pentru utilizarea platformei se găsesc pe site-ul intranet.

Pentru probleme de accesare vă stăm la dispoziţie la adresa de e-mail:  .

 

 ANUNȚ IMPORTANT privind materialele didactice online

 

Decizii referitoare la desfășurarea activității didactice online:

ACTIVITATE DIDACTICĂ

În sesiunea de vară și sesiunile restanțe 1 și 2 anul universitar 2019-2020, studenții din ciclul de licență și master vor susține examenele online, ca măsură de prevenție, în scopul reducerii riscului epidemiologic de răspândire a COVID-19.

  • Examenul se va desfășura on-line oral, pe platforma Microsoft Teams 365 și va evalua atât cunostințele teoretice, cât și cele practice ale studenților, deci proba de examen va însuma atât examenul teoretic cât și cel practic.
  • Sesiunile de examene sunt cele prevăzute în structura anului universitar, cu modificările aprobate de Senat după instituirea stării de urgență.
  • Datele de examen vor fi aduse la cunoștința studenților prin postare pe site-ul universității/facultății, pe platformă, pe grupuri și pe aplicația de telefon mobil InfoUtil.
  • Conform ultimelor decizii ale Ministerului Educației și Cercetării, activitatea didactică față în față va putea fi reluată doar în luna septembrie 2020, dacă situația epidemiologică o va permite.

Șefii de disciplină vor întocmi documente justificative pentru activitatea desfășurată de cadrele didactice din disciplină online (pontaje) pe baza consultării datelor din platforma Microsoft Teams (Hotărârea CA nr. 234/24.03.2020).

Cadrele didactice vor completa fişa individuală pentru consemnarea activităţii zilnice/săptămânale și va fi transmisă şefului de disciplină/departament. Aceasta va constitui document justificativ pentru activitatea didactică desfăşurată online. (Hotărârea CA nr. 250/27.03.2020).

Sesiunea de examene de vară la Facultatea de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie, anul universitar 2019 – 2020 se prelungește până în data de 5 iulie, conform Hotărârii CA 369 din 12 mai.

Se elimină condițiile preliminare (pre–requisite) pentru studenții Facultății de Medicină care susțin examenele din sesiunile aferente anului universitar 2019 – 2020.

ADMITERE 2020

Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” organizează examenul de admitere, sesiunea iulie 2020 pentru programele de studii universitare de licenţă.
Examenul de admitere în ciclul universitar de licență se va face prin metoda tradițională, în data de 26 iulie 2020, cu respectarea cu strictețe a măsurilor de distanțare fizică și de protecție a candidaților.

Înscrierile la examenul de admitere în ciclul universitar de licență vor avea loc pe platforma online a UMF “Iuliu Hațieganu”.

EXAMEN DE LICENȚĂ 2020

Examenul de licență va avea loc în luna septembrie 2020, în următoarele date:
Program de studiu Medicină - franceză
Proba scrisă 1.09.2020; Susținerea lucrării de licență 2.09.2020
Program de studiu Medicină - engleză
Proba scrisă 15.09.2020; Susținerea lucrării de licență 16.09.2020
Program de studiu Medicină – română
Proba scrisă 23.09.2020; Susținerea lucrării de licență 24.09.2020
Program de studiu Asistență Medicală, Radiologie și Imagistică, Balneofiziokinetoterapie și recuperare - română
Proba scrisă 24.09.2020; Susținerea lucrării de licență 23.09.2020
Program de studiu Medicină Dentară – română, engleză, franceză
Proba scrisă 22.09.2020; Susţinerea lucrării de licenţă 24-25.09.2020
Program de studiu Tehnică Dentară - română
Proba scrisă 22.09.2020; Susţinerea lucrării de licenţă 24-25.09.2020
Program de studiu Farmacie – română și franceză

Proba scrisă 18.09.2020; Susţinerea lucrării de licenţă 22.09.2020
Program de studiu Nutriție și Dietetică - română
Proba scrisă 18.09.2020; Susţinerea lucrării de licenţă 21.09.2020

Examenul de licență se va desfășura față în față, dacă situația epidemiologică o va permite, cu respectarea strictă a măsurilor de distanțare fizică. Susținerea lucrării de licență va avea loc online.
La toate programele de studiu ale Universităţii de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” se elimină proba practică pentru examenul de licență din sesiunea 2019-2020, în scopul reducerii riscului epidemiologic de răspândire a COVID-19.

S-a aprobat Procedura de depunere on-line a lucrărilor de licență, în vederea susținerii examenului de finalizare a studiilor la nivel de licență, an universitar 2019-2020. Aceasta va fi adusă la cunoștința studenților prin corespondența electronică.

MASTERAT

Studiile universitare de master se vor desfășura online. (Hotărârea CA 251/31.03.2020, Hotărâre Senat nr 5/9.04.2020).

Redactarea lucrării de dizertație se poate realiza sub formă de analiză sistematică pentru studenţii de la programele de master de la Facultatea de Medicină care nu au acces la date în cazul studiilor clinice datorită măsurilor epidemiologice luate la nivelul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, conform Hotărârii CA 335 din 24 aprilie.​

DOCTORAT

Cursurile studiilor universitare de doctorat, anul I, se vor desfășura online, pe platforma Microsoft Teams din pachetul Office 365, pe perioada stării de urgenţă, după un orar ce va fi postat pe site–ul universităţii. (Hotărârea CA nr. 261/3.04.2020).

Activităţile privind presusţinerea şi susţinerea publică a tezelor de doctorat se vor desfășura online, pe platforma Microsoft Teams din pachetul Office 365, pe perioada stării de urgenţă și a desfășurării activităților didactice online, în baza unei proceduri adoptate de către Senatul Universităţii. (Hotărârea CA nr. 261/3.04.2020).

Tezele de doctorat se vor evalua online de către Consiliul pentru asigurarea calității în cercetarea doctorală. (Hotărârea CA nr. 261/3.04.2020).

Înscrierea candidaților pentru ciclul de studii universitare de doctorat în anul universitar 2020 2021 se va realiza atât fizic cât și online pe platforma folosită la înscrieri pentru examenul de admitere la studii universitare de licență. Documentele necesare se vor încărca de către candidați cu asumarea responsabilității cu privire la autenticitatea și corespondența dintre cele digitale/scanate și cele originale.
 

ABILITARE - CNATDCU

Tezele de abilitare se vor susține online pe platforma Microsoft Teams din pachetul Office 365, pe perioada stării de urgenţă, în baza unei proceduri adoptate de către Senatul Universităţii. În urma susţinerii online, comisia de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare va întocmi un raport de evaluare, care va cuprinde propunerea de acceptare sau de respingere a tezei de abilitare, precum şi motivaţia deciziei luate. Raportul va fi semnat electronic de către membrii comisiei. (Hotărârea CA nr. 261/3.04.2020)​