UMF

Biroul Comunicare, Protocol, Relaţii Publice și Marketing

Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Haţieganu" promovează o politică de deschidere în faţa societăţii în general şi, în acelaşi timp, faţă de mass-media. Biroul Comunicare, Protocol, Relaţii Publice și Marketing a fost înfiinţat în 2008, conform Hotărârii Biroului de Senat din 06.05.2008, art. 5 şi este o structură menită să asigure accesul liber şi neîngrădit al publicului şi mass-media la informaţiile de interes public.
 
Activitatea de informare publică în Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca este reglementată de Legea 544/2001 şi HG 123/2002.
 
Misiune
 • adoptarea unei strategii de promovare a identităţii, valorilor şi culturii organizaţiei, ca parte permanentă a planului strategic şi a celui managerial;
 • aplicarea unui program coerent de creare şi menţinere a propriei identităţi, care să cuprindă nu doar numele, ci și atmosfera, evenimentele şi cultura organizaţională;
 • proiectarea unei imagini unice şi coerente şi impunerea ei ca „marcă" a universităţii;
 • realizarea unui sistem unitar de comunicare, atât cu publicul intern (studenţi, absolvenţi, angajaţi) cât şi cu categoriile externe de public (potenţiali studenţi, părinţi, comunitatea locală şi regională, naţională şi internaţională).
Scop
Principalul scop al departamentului îl constituie promovarea universităţii. Acest obiectiv este îndeplinit prin generarea unei vizibilităţi mai bune a instituţiei şi prin crearea și menţinerea unei imagini pozitive.
 
Activităţi
Biroul Comunicare, Protocol, Relaţii Publice și Marketing promovează Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Haţieganu" în rîndul publicurilor ţintă prin intermediul:
 • publicaţiilor despre universitate (broşuri de prezentare, broşuri cuprinzând oferta academică, filme de prezentare, materiale promoţionale);
 • relaţiilor cu mass media (conferinţe de presă, comunicate de presă);
 • publicităţii pentru evenimentele şi acţiunile organizate de universitate;
 • site-ului www.umfcluj.ro (actualizarea permanentă a informaţiilor conţinute);
 • mijloacelor alternative de informare online – reţele sociale etc.
 • participării la evenimente de prezentare si promovare a ofertei educaţionale, la nivel local şi naţional
 • activităţilor de consiliere privind crearea materialelor de promovare realizate de entităţi ale universităţii (facultăţi, departamente, etc.)
 • evenimentelor organizate de universitate (conferinţe, simpozioane, festivităţi, ceremonii)
 • definirii standardelor vizuale – asigurând coerenţa în toate materialele de prezentare şi recunoaşterea brandului universităţii.
Responsabili comunicare
Șef birou - Willy Cristea - 0264-597256 / int. 2202
Ioana Bunea - 0264-597256 / int. 2255; 2256
 
 
 
                     Comunicate de presă               Newsletter UMF "Iuliu Hațieganu"                UMF în dialog cu presa
 
Date contact
Str. Victor Babeş nr. 8
400012 Cluj-Napoca
E-mail:
 
Potrivit Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public, universitatea are obligația de a face publice anumite informaţii. Accesați Buletinul informativ pentru detalii.
 
Modele de cereri şi reclamaţii
Documentele pot fi descărcate, tipărite, completate şi depuse la Registratura universităţii sau pot fi trimise prin e-mail, la adresa  
 
 1. Formular pentru solicitare informaţii de interes public in baza legii 544/2001
 2. Reclamație administrativă