Centrul de Transfer Tehnologic

Adresă: Cluj-Napoca, str. Emil Isac nr. 13, jud. Cluj

Telefon: +40 374 834 955

Centrul de Transfer Tehnologic este o structură în cadrul Departamentului Cercetare, Dezvoltare și Inovare al Universității de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, fiind înființat în vederea creșterii performanței instituționale și îmbunătățirii cadrului de acces la sursele de finanțare naționale și internaționale, cât și în vederea creșterii performanței în activitatea de cercetare care se desfășoară la nivel universitar.

Viziunea Centrului de Transfer Tehnologic este în concordanță cu politica strategică a Uniunii Europene de creștere economică pentru următorii ani, Europa 2020, cu eforturile de aliniere treptată la orientările recente ale politicii Uniunii Europene dictate de necesitatea creșterii capacității și competitivității sistemelor de învățământ și cercetare – dezvoltare - inovare prezentate în Planul Național de Dezvoltare PNDCDI 2015-2020 și compatibilizarea lor cu sistemele similare din statele Uniunii Europene.

Misiunea Centrului de Transfer Tehnologic este stimularea generală a activității de colaborare între universitate și alți actori de pe piață, fiind punte și catalizator pentru echipele de cercetare, partenerii industriali și celelalte componente ale ecosistemului de inovare.

Centrul de Transfer Tehnologic are în competență implementarea strategiilor și politicilor Universității de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca în domeniul educației, cercetării, dezvoltării și inovării din perspectiva transferului tehnologic și managementului proprietății intelectuale.

 

 

 

  • Comunicări către membrii comunității academice

                  - Excluderi de la brevetare

                  - Noutatea invenției

                  - Obligația de informare a Centrului de Transfer Tehnologic

                  - Politica de proprietate intelectuală

                  - Procedura privind stabilirea valorii rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare

                  - Condiția dezvăluirii invenției în procedura examinării de fond a cererii de brevet de invenție

                  - Informare privind intrarea în vigoare a ordinului MEC nr. 6199 din data de 16 decembrie 2020

 

 

 

  • Noutăți media

                - EUROINVENT