MANAGEMENTUL PACIENTULUI CRITIC ÎN URGENȚĂ

Este un masterat profesional și de cercetare dedicat asistenților medicali generaliști, licențiați care lucrează în serviciile de urgență, dar și cei din alte domenii medicale, cu scopul de a constitui noul corp de formare profesională specifică și continuă al asistenților medicali din sistemul de urgență.

 

Solicitările de pe piața muncii necesită dezvoltarea abilităților de cercetare și audit de practică, alături de cele educaționale pentru asistenții medicali licențiați în vederea creării unor organisme proprii de formare de bază, educație profesională specializată-calificată, formare medicală continuă și dezvoltare profesională pe durata întregii vieți pentru a putea dezvolta un sistem bazat pe standarde profesionale, calitatea actului medical și evidențele practice, de cercetare durabile de dezvoltare.

 

Sistemele medicale de urgență au norme proprii de activitate a asistenților medicali specializați, cu proceduri standardizate, de bază, avansate certificate pentru diagnosticul de nursing, monitorizare și aplicare a planurilor terapeutice acceptate, din punct de vedere legislativ pe baza certificări/noncertificării pentru anumite competențe.

 

Pentru menținerea standardelor de asistență în medicina de urgență, în anul 2013, prin susținerea financiară în cadrul unui proiect POSDRU, s-a creat acest masterat profesional în cadrul Facultății de Medicină Generală Cluj, care să ofere posibilitatea perfecționării abilităților de abordare a pacientului critic.

 

Metodologia, tematica și bibliografia de examen