UMF

Accesul la bibliotecă (categorii utilizatori, obținere permis)

Categoriile de utilizatori ai bibliotecii sunt:
• studenți ai Universității de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" Cluj Napoca
• cadre didactice și doctoranzi ai Universității de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" Cluj Napoca
• utilizatori externi (rezidenți, medici din rețeaua sanitară, studenți și cadre didactice de la alte instituții de învățământ, asistenți medicali, pacienți etc.)

Utilizarea bibliotecii se face pe baza unei legitimații eliberate de bibliotecă. Legitimația este netransmisibilă. Prezentarea legitimației la fiecare utilizare a unui serviciu din bibliotecă este obligatorie.

Legitimația de bibliotecă se eliberează gratuit, pe baza urmatoarelor acte:

Pentru studenți
• legitimația sau carnetul de student
• act de identitate

Legitimația este valabilă pe toată perioada anilor de studiu

Pentru cadrele didactice
• legitimația de serviciu
• act de identitate

Legitimația este permanentă și rămâne valabilă și după pensionare
Pentru doctoranzi
• act din care să reiasă calitatea de doctorand
• act de identitate

Legitimația se eliberează pentru un an universitar, cu posibilitate de reînnoire.
In cazul pierderii sau deteriorarii legitimatiei emise gratuit, se elibereaza o noua legitimatie prin achitarea unei taxe de 25 lei.

Pentru medici rezidenți
• act din care să reiasă calitatea de medic rezident
• act de identitate
• chitanța care atestă achitarea taxei aferente, în valoare de 50 lei

Legitimația se eliberează pentru un an calendaristic, cu posibilitate de reînnoire.

Pentru utilizatorii externi
• carnet de student, legitimație de serviciu etc.
• act de identitate
• chitanța care atestă achitarea taxei aferente, în valoare de 50 lei
Legitimatia se eliberează pentru un an calendaristic și permite utilizarea tuturor serviciilor bibliotecii timp de un an de la eliberare. În cazul în care apelul la biblioteca se face sporadic, o singură dată și nu se dorește un abonament anual, se poate achita o taxa lunară in valoare de 10 lei, dar fără posibilitate de împrumut la domiciliu.

La început de an universitar, pentru a se reduce timpul de aşteptare necesar emiterii legitimației de bibliotecă, vă rugăm să vă faceţi preînregistrarea la următoarea adresă:

http://www.liberty.umfcluj.ro/liberty/libraryHome.do

click Register

Emiterea cardului se va face ulterior, de către personalul bibliotecii, care va prelua datele introduse anterior de dumneavoastră.

Accesat de 8559 de ori