UMF

Regimul de împrumut

Programul de funcţionare în perioada 03.10.2022-19.10.2022 pentru împrumutul manualelor, Secţia română, la filiala bibliotecii situată pe strada B. P. Haşdeu nr. 38-66:

Luni  -  Vineri  08.00 - 20.00

Sâmbătă, Duminică - ÎNCHIS

 

 

 

 

 

 

Medicina Generală

 

 

 

   

 

 

Anul de Studiu

Data împrumut manuale

 

 

I

03.10.2022

 

 

04.10.2022

 

 

II

07.10.2022

 

 

III

11.10.2022

 

 

IV

05.10.2022

 

 

V

05.10.2022

 

 

VI

03.10.2022

 

 

   

 

 

BFK

 

 

 

I

06.10.2022

 

 

II

17.10.2022

 

 

III

17.10.2022

 

 

Radiologie si Imagistica

 

 

 

I

06.10.2022

 

 

II

18.10.2022

 

 

III

18.10.2022

 

 

   

 

 

AMG

 

 

 

I

06.10.2022

 

 

II

13.10.2022

 

 

III

14.10.2022

 

 

IV

18.10.2022

 

 

   

 

 

   

 

 

Medicina Dentară

 

 

 

   

 

 

Anul de Studiu

Data împrumut manuale

 

 

I

04.10.2022

 

 

II

12.10.2022

 

 

III

12.10.2022

 

 

IV

12.10.2022

 

 

V

13.10.2022

 

 

VI

13.10.2022

 

 

   

 

 

Tehnica Dentara

 

 

 

I

07.10.2022

 

 

II

19.10.2022

 

 

III

19.10.2022

 

 

   

 

 

   

 

 

Farmacie

 

 

 

   

 

 

Anul de Studiu

Data împrumut manuale

 

 

I

10.10.2022

 

 

II

10.10.2022

 

 

III

14.10.2022

 

 

IV

14.10.2022

 

 

V

17.10.2022

 

 

   

 

 

Nutritie si Dietetica

 

 

 

I

10.10.2022

 

 

II

19.10.2022

 

 

III

19.10.2022

 

               

Important:

Pentru evitarea aglomerării şi reducerea timpului necesar la eliberarea legitimaţiei de bibliotecă, este recomandată preînregistrarea – vezi ghidul ataşat.

                  

 


Orice beneficiar intern sau extern înscris la Bibliotecă poate împrumuta la domiciliu documente de bibliotecă existente în sălile de împrumut, respectând statutul publicațiilor, în următoarele condiții:
• are permisul valabil
• nu are nici o carte cu termenul de restituire depășit
• nu are tarife de întârziere neachitate

În funcţie de regimul de împrumut, documentele bibliotecii se împart în următoarele categorii:

1) Împrumut pe termen lung (modul sau an universitar): manuale, cursuri și lucrări practice pentru uzul studenţilor, fiecare student putând să împrumute între 5-20 titluri. Aceste publicaţii trebuie restituite integral la sfârşitul modulului sau anului universitar, data limită neputând depăşi o săptămână de la data oficială a încheierii sesiunii de examene din vară.

2) Împrumut pe termen scurt: cărţi româneşti şi cărţi străine din fondul de consultare la sală. În funcţie de categoria de utilizatori, regimul de împrumut al acestora va fi următorul: 14 zile pentru catedre şi discipline, 14 zile pentru cadre didactice,  7 zile pentru studenţi şi utilizatori externi.

Nu se împrumută mai mult de 3 publicaţii în acelaşi timp, iar prelungirea termenului de împrumut se poate face o singură dată.

Studenții pot împrumuta la domiciliu:
• până la 20 manuale pe termen de un semestru, sau strict pe durata modului aferent specialității studiate.
• maximum 3 carți de la raftul liber în același timp, pe o perioadă de maximum 7 zile.

Celelalte categorii de utilizatori pot împrumuta la domiciliu maximum 3 cărți de la raftul liber, pe o perioadă de maximum 7 zile
Excepție fac disciplinele, care pot împrumuta maximum 3 cărți de la raftul liber, pe o perioadă de maximum 14 de zile.

Nu se împrumută la domiciliu:
• reviste
• materiale de referință: dicționare, enciclopedii, indexe și baze de date bibliografice
• cărți străine și românești cu regim de consultare exclusiv la sală
• documente pe suporturi format electronic (CD-uri, DVD-uri)
• teze de doctorat

Nerespectarea termenilor de împrumut la domiciliu se penalizează astfel:
• Nereturnarea cărților de la raftul liber: 5 lei / zi / carte
• Nereturnarea manualelor: 0,5 lei / zi / manual

Distrugerea sau pierderea documentelor, bunuri culturale comune, de către utilizatori se sancţionează prin recuperarea fizică a unor documente identice sau prin achitarea valorii de inventar a documentelor, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă cu de până la 5 ori faţă de preţul astfel calculat.

Accesat de 12632 de ori