Masterat - Cosmetologie

Masterat - Cosmetologie

MASTERAT DE COSMETOLOGIE

DIRECTOR DE PROGRAM: conf.dr. Mirela Moldovan

DURATA: 1 an, 60 credite ECTS

FORMA DE ORGANIZARE: cu frecvenţă

Dezvoltarea continuă a produselor cosmetice, atât sub aspectul compoziției și al formelor lor de prezentare, cât și sub aspectul nivelului lor de acțiune, justifică organizarea unui program de specializare postuniversitară, în domeniul formulării, preparării, analizării, testării produselor cosmetice noi.

OBIECTIVE:

Obiective generale:

Obiective specifice


ADRESABILITATE

OPORTUNITĂȚI
Absolvenții acestui program de Master pot activa în unul din domeniile următoare:

COMPETENȚE

TEMATICA

Semestrul 1

Semestrul 2

METODOLOGIA DE ADMITERE

 

ÎNSCRIERE an universitar 2019-2020

PERIOADA    23 – 27 septembrie 2019

LOC: DECANATUL FACULTĂȚII DE FARMACIE, Str. Louis Pasteur nr.4a, et. 2, Cluj-Napoca, Tel. +40 374 834 130; +40 374 834 429

 

NUMĂR DE LOCURI DISPONIBILE: 15

 

CONȚINUTUL DOSARULUI DE ÎNSCRIERE

 

PROCEDURA DE ADMITERE

Examenul de admitere la Masteratul de Cosmetologie cuprinde o probă scrisă şi un interviu. Proba scrisă constă într-un test de tip grilă cu întrebări din tematica anunţată. Interviul cu comisia de admitere se desfășoară imediat după proba scrisă. Nota minimă pentru admiterea la acest program de masterat este 6,00.

Admiterea se face în limita locurilor aprobate, în ordinea descrescătoare a notei obţinute.

Calcului notei finale :

- 10% media de absolvire a programului de licenţă
- 20% nota obţinută la interviu
- 70% nota obţinută la examenul scris

Se recomandă candidaților să aibă un nivel bun de cunoaștere a limbii franceze și engleze. Includerea în dosarul de înscriere a unui Atestat de cunoaștere a limbii franceze reprezintă un avantaj.

 

TEMATICA DE ADMITERE

1. Pielea şi anexele sale: anatomie, fiziologie.
2. Tipuri de ten.
3. Materii prime utilizate pentru prepararea produselor cosmetice.

4. Forme galenice utilizate în cosmetologie.

 

BIBLIOGRAFIA PENTRU ADMITERE

Martini M.C. Introduction à la dermopharmacie et à la cosmétologie. Ed. Tec&Doc-Lavoisier, Paris, 2006

 

EXAMENUL DE ADMITERE AN UNIVERSITAR 2019 - 2020

Data: 27 septembrie 2019, ora 12.

Loc:   Disciplina Dermatofarmacie și Cosmetologie, str. I. Creangă nr. 12, parter.