Masterat - Cosmetologie

MASTERAT DE COSMETOLOGIE

DIRECTOR DE PROGRAM: conf.dr. Mirela Moldovan

DURATA: 1 an, 60 credite ECTS

FORMA DE ORGANIZARE: cu frecvenţă

Dezvoltarea continuă a produselor cosmetice, atât sub aspectul compoziției și al formelor lor de prezentare, cât și sub aspectul nivelului lor de acțiune, justifică organizarea unui program de specializare postuniversitară, în domeniul formulării, preparării, analizării, testării produselor cosmetice noi.

 

OBIECTIVE

Obiective generale:

Obiective specifice


ADRESABILITATE

 

OPORTUNITĂȚI
Absolvenții acestui program de Master pot activa în unul din domeniile următoare:

 

COMPETENȚE

 

DISCIPLINE CARE VOR FI STUDIATE ÎN CURSUL MASTERATULUI

 

NUMĂR DE LOCURI DISPONIBILE: 15

 

LIMBA DE PREDARE: limba română

 

DESFĂȘURAREA ADMITERII

Examenul de admitere la Masteratul de Cosmetologie cuprinde o probă scrisă şi un interviu. Proba scrisă constă într-un test de tip grilă cu întrebări din tematica anunţată. Interviul cu comisia de admitere se desfășoară imediat după proba scrisă.

Admiterea se face în limita locurilor aprobate, în ordinea descrescătoare a notei obţinute.

Calcului notei finale :

- 10% media de absolvire a programului de licenţă
- 20% nota obţinută la interviu
- 70% nota obţinută la examenul scris

Se recomandă candidaților să aibă un nivel bun de cunoaștere a limbii franceze și a limbii engleze.

 

TEMATICA DE ADMITERE

1. Pielea şi anexele sale: anatomie, fiziologie.
2. Tipuri de ten.
3. Materii prime utilizate pentru prepararea produselor cosmetice.

4. Forme galenice utilizate în cosmetologie.

 

BIBLIOGRAFIA PENTRU ADMITERE

Martini M.C. Introduction à la dermopharmacie et à la cosmétologie. Ed. Tec & Doc-Lavoisier, Paris, 2006