Masterat - Nutriţia şi calitatea vieţii

 

 

1. Durata: 2 ani (4 semestre), 120 Credite ECTS
2. Forma de organizare: cu frecvenţă
3. Director de program: PROF. DR. DOINA MIERE,

Descriere:
Alimentația dezechilibrată din punct de vedere nutrițional, alimentele dense și încărcate energetic, absența activități fizice din rutina zilnică precum și un program dezorganizat de somn alături de stresul cotidian îngreunează păstrarea stării de sănătate și respectarea unui stil de viața sănătos. Prin urmare, asistăm atât la nivel global cât și național la o creștere semnificativă a supraponderii și obezității. Consecințele acestui fenomen se traduc prin prevalența în creștere a bolilor cronice cum ar fi diabetul tip 2, hipertensiunea arterială, bolile cardiovasculare și unele tipuri de cancere. Această realitate, alături de dorința de a ne alinia la standardele europene și mondiale a condus la înființarea unei noi profesii în România, aceea de dietetician. Această profesie are ca principal scop asigurarea unei nutriţii echilibrate a individului şi colectivităţilor umane, în vederea asigurării unei stări bune de sănătate, prin prevenirea stărilor patologice influenţate nutriţional şi prin promovarea, menţinerea şi recuperarea sănătăţii prin mijloace dietetice, iar dieteticianul reprezintă o verigă importantă în sistemul de sănătate a multor țări dezvoltate.
Dorința de a oferi o posibilitate de aprofundare a cunoștințelor și de dezvoltare profesională pentru dieteticieni, precum și nevoia de pregătire avansată în domeniul nutriției și dieteticii a celorlalți profesioniști din domeniul sănătății (kinetoterapeuţi, farmacişti, medici, asistenți medicali etc) au stat la baza înființării masteratului Nutriția și Calitatea Vieții.

Obiectivele masteratului:
Profilul de pregătire al masteratului Nutriţia şi Calitatea Vieţii este nutriţia și dietetica având aplicaţii în domeniul sănătăţii. Obiectivul principal al acestui masterat este completarea cunoștințelor în sectoare specifice nutriției și dieteticii și pregătirea teoretică și practică a dieteticienilor licențiați în vederea susținerii examenului de dietetician autorizat. Totodată, acest masterat își propune să ofere o pregătire avansată și altor specialiști din domeniul sănătății care întâlnesc tot mai des nevoia unor cunoștințe avizate de nutriție și dietetică în practicarea profesiei lor de bază.

Masteratul Nutriţia şi Calitatea Vieţii îşi propune pregătirea teoretică şi practică a unor specialişti cu formare pluridisciplinară care să fie capabili:
• să asigure consilierea nutriţională a pacienţilor în diverse situaţii fiziologice sau patologice şi să elaboreze programe individualizate de alimentaţie a acestora
• să identifice probleme generate de erori de alimentaţie în acord cu principiile unei alimentații sănătoase
• să implementeze și să desfăşoare activități educaţionale pentru promovarea unui stil de viață sănătos
• să se implice în procedurile de asigurarea a calităţii alimentului în unitățile de alimentație publică
• să realizeze analiza alimentelor, testarea de alimente noi şi suplimente alimentare prin tehnologii avansate
• să elaboreze planuri şi strategii nutriţionale pentru diverse categorii de populaţie (pe categorii de vârstă, zone geografice – ex. zone geografice defavorizate)
• să ofere recomandări cu privire la prepararea dietetică a alimentelor
• să interpreteze date științifice din domeniul nutriției și dieteticii
• să desfășoare activități de cercetare și dezvoltare în domeniul nutriției și dieteticii

Avantajele programului de masterat Nutritia și Calitatea Vieții
Masteratul Nutriţia şi Calitatea Vieţii asigură completarea şi îmbunătăţirea calificării absolvenţilor Universitatii de Medicină şi Farmacie - dieteticieni-nutriţionişti, kinetoterapeuţi, farmacişti, medici şi a altor specialişti din domeniul sănătăţii sau a absolvenţilor unor programe de licenţă conexe, implicaţi în consilierea nutriţională a pacientului sănătos şi bolnav
Pentru absolvenţii programului de studii de licenţă Nutriţie şi dietetică (ciclul I Bologna) acest program de studii de masterat este unul de aprofundare în domeniul studiilor de licenţă şi reprezintă o continuare a formării universitare în ciclul II Bologna. Dieteticienii care au absolvit ciclul de licență pot să își continue pregătirea profesională în cadrul acestui masterat care este compatibil cu cerințele Legii 256 / 2015 – Legea Dieteticianului și care permite la finalizarea acestuia înscrierea la examenul de Dietetician autorizat.
Evoluţia cercetării în domeniul ştiinţelor nutriţiei creează premizele deplasării masteratului într-o pondere importantă spre activitatea de cercetare şi oferă posibilitatea de a continua studiile în cadrul doctoratului.

Oportunități de carieră
Masteratul Nutriţia şi Calitatea Vieţii asigură formarea de specialişti cu înaltă calificare într-un domeniu prioritar. Aceștia îşi pot găsi locul în următoarele domenii:
• Nutriție și dietetică clinică
• Nutriție sportivă
• Nutriție comunitară și promovarea sănătății
• Nutriție și dietetică administrativă
• Educație
• Analiza şi controlul calităţii alimentelor
• Industria alimentară,
• Cercetarea în domeniul nutriției și dieteticii
• Structuri administrative şi organizaţii de sănătatea publică.
• Marketing și comunicare în domeniul sănătății

Discipline studiate în cursul masteratului:
Curricula de pregătire include discipline de specialitate având ca obiect de studiu:
• Fiziologia şi fiziopatologia nutriţiei
• Psihologia nutriţională
• Nutriţia clinică şi comunitară
• Nutriţia pentru sportivi
• Studiul suplimentelor alimentare şi al alimentelor funcţionale
• Siguranţa şi securitatea alimentară
• Nutritie personalizată - elemente de nutriție ortomoleculară, nutrigenetică și nutrigenomică
• Gastrotehnie aplicată pentru prepararea dietetică a alimentelor
• Managementul serviciilor de nutritie etc.
Modulele practice sunt concepute pentru a oferi experiență și expertiză în domeniul nutriției și dieteticii și servesc ca oportunitate pentru a utiliza cunoștințele teoretice în diversele domenii de practică profesională sau cercetare științilică.

4. Număr locuri disponibile: 30

5. Adresabilitate:
Programul de studii avansate de masterat Nutriţia şi Calitatea Vieţii se adresează absolvenţilor programelor de studii de licenţă reglementate general şi sectorial din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie precum şi absolvenţilor facultăţilor de Biologie, Biochimie, Chimie etc. sau ai Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară care au acumulat în programul de studii de licenţă minim 180 credite.

6. Limba de predare: limba română

7. Desfăşurarea admiterii
Recrutarea studenţilor se realizează prin examen de admitere, înscrierea la concursul de admitere bazându-se pe diploma care atestă studiile universitare de licenţă şi/sau studiile masterale anterioare.
Selecţia candidaţilor înscrişi la admitere se va realiza prin examen scris sub formă de întrebări cu răspunsuri multiple (grilă). Ierarhizarea studenţilor se realizează în ordinea mediei obţinute, nota minimă de promovare fiind 5 (cinci), iar departajarea candidaţilor de pe ultimul loc dacă au medii egale se face în funcţie de media obţinută la examenul de licenţă.

8. Tematica pentru admitere:
Tematica admiterii are în vedere aducerea la un nivel minimal de compatibilitate a cunoştinţelor diferiţilor absolvenţi de studii universitare ce se pot înscrie la acest masterat. Tematica pentru concursul de admitere este următoarea:
1. Necesarul energetic şi de principii nutritive a organismului uman.
2. Rolul biologic al principiilor nutritive din alimente.
3. Valoarea nutritivă a alimentelor.

9. Bibliografia pentru admitere
1. Doina Miere. Chimia şi Igiena Alimentelor, Ed. Med. Univ. „Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca, vol. I, 2002
2. Doina Miere. Chimia şi Igiena Alimentelor, Ed. Med. Univ. „Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca, vol. II, 2007
3. N. Hâncu, G. Roman, I.A. Vereșiu. Diabetul zaharat, Nutriția și Bolile metabolice, Ed. Echinox, Cluj-Napoca, 2010