Studenți

 Această pagină reunește într-un tot unitar mai multe resurse puse la dispoziția studenților noștri prin serviciul de web al facultății. Le puteți accesa folosind legăturile de mai jos:

 

 

Dragi colegi studenți,

Vă informăm că cererile pentru obținerea adeverinței de student, a situației școlare sau motivarea absențelor se pot transmite electronic la decanat, accesând următorul link

 

 

Orar

Programarea examenelor în sesiune

Licență

Organizația studenților farmaciști

Ghidul bobocului farmacist

Ghidul bobocului nutriționist

Burse

Regulamente

Întrebări frecvente

Tutoriat

Asistenţă medicală şi psihologică

Mobilități ERASMUS

Biblioteca „Valeriu Bologa”

Librăria „Victor Papilian”

 Codul de Conduită Studențească
Sigla FF