Examenul de licență - Facultatea de Farmacie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendar licență - Septembrie 2019

Tematica şi bibliografia pentru examenul de licenţă

Cererea de înscriere la examenul de licență

Regulament de licenţă şi Anexe

Formular de acceptare a depunerii lucrării de licență

Formular de comunicare a titlului lucrării de licență

Formularul pentru evaluarea lucrării de licență de către conducătorul științific

Declarația non-plagiat

Model rezolvare subiecte examen practic

Machetă copertă teză licență