Masterat - Optimizarea explorărilor imagistice secționale morfologice și funcționale

Masteratul ”Optimizarea explorărilor imagistice sectionale morfologice si functionale” este un program universitar post-licentă avînd drept scop aprofundarea în domeniul studiilor de licentă sau într-un domeniu apropiat studiilor de licentă si dezvoltarea capacitătilor de cercetare stiintifică.
Este un program de de profesionalizare si de de cercetare stiintifica care se bazează pe cunoştinţele dobândite prin studiile de licenţă de către absolvenţii Facultăţii de Medicină, Facultăţii de Inginerie Electrică, cu specializarea Inginerie Medicală, despre modalitătile de a îmbunătăti performanta explorărilor imagistice sectionale, prin rafinarea si adaptarea parametrilor fizici de achizitie, procesare si post-procesare a imaginilor.
Aspectele de cunoaştere înalt specializată nu pot fi abordate aprofundat si complet in decursul studiilor universitare, ceea ce justifică derularea unui astfel de program pentru o pregătire completă şi superioară a unor specialişti, care lucrează fie în unităţi de cercetare sau în laboratoare de imagistică medicală pentru a fi capabili să adapteze optim modalitatea de executie a diferitelor explorări imagistice morfologice si functionale pentru stabilirea diagnosticului cert. Pentru absolventi, acest program reprezintă o oportunitate de instruire si cercetare care sa poata fi continuata la un nivel superior prin studii de doctorat.

Adresabilitate:
Masteratul ”Optimizarea explorărilor imagistice secţionale morfologice şi funcţionale” este un program de profesionalizare şi de cercetare ştiinţifică care se bazează pe cunoştinţele dobândite prin studiile de licenţă de către absolvenţii programului de studii de licenţă tehnician licenţiat de radiologie şi imagistică medicală, asistenţă medicală, medicină, medicină dentară, inginerie medicală.
Loc de desfăşurare a activităţilor: U.M.F.”Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca,Catedra de Radiologie, str. Clinicilor nr. 3-5
Durata studiilor: 4 semestre, 120 ECTS

Absolventul de masterat va dobândi cunoştinţe aprofundate despre:

Pe baza acestor cunoştinţe noi dobândite va avea competenţa necesară pentru a-şi desfăşura activitatea în domenii înalt specializate cum sunt:

Pentru mai multe informaţii contactaţi directorul masteratului, Profesor Dr. Sorin Dudea

 

Metodologia de admitere pentru anul universitar 2022-2023 poate fi consultată aici