Biblioteca „Valeriu Bologa"

 

Înființată în 1949, Biblioteca „Valeriu Bologa" deține un fond de carte estimat la peste 125.000 volume - aproximativ 23.000 titluri, din care un important fond de carte rară se găsește în cadrul filialei de Istoria Medicinii. În prezent există in jur de 7000 de utilizatori activi. Biblioteca este în întregime informatizată, fondul documentar activ se poate găsi online. Toate operațiile de catalogare, înregistrare cititori și tranzacții de împrumut se realizează prin sistemul integrat Liberty 5. Sălile de lectură pun la dispoziţia utilizatorilor 405 locuri. Dintre acestea, 138 sunt locuri la calculatoare conectate la reţeaua universităţii.

Colecţia Bibliotecii „Valeriu Bologa" este distribuită în două locaţii:

     sediul central:

str. Victor Babeș nr. 8, etajul 3: cărţi medicale de referintă; cărţi medicale româneşti şi străine din domeniul clinic (cotele WA-WZ).

  • 112 locuri la sala de lectură
  • 10 locuri la calculatoare

str. Victor Babeș nr. 8, etajul 4: cărţi medicale româneşti şi străine din domeniul preclinic (cotele QD-W); manuale pentru secţiile cu predare în limba engleză şi franceză (CSE şi CSF)

  • 41 locuri la sala de lectură
  • 28 locuri la calculatoare

     * sediul de pe str. B. P. Haşdeu nr. 38-66: manuale/cursuri, caiete de lucrări practice pentru secţia română, lucrări de licenţă, teze de doctorat şi reviste româneşti şi străine în format tipărit.

  • 114 locuri la sala de lectură
  • 100 locuri la calculatoare

PERSONALUL BIBLIOTECII & ORGANIZARE

Şef serviciu
Cristina Ungur                                           tel. 0374834212; email:

Secretariat
Minodora Moldovan                                    tel. 0374834211; email:

Achiziţii şi Evidenţa publicaţiilor             tel. 0374834213
Mihaela Ţicolea; Ioana Olosutean

Prelucrarea colecţiilor
Monica Penea                                             tel. 0374834215

Comunicarea colecţiilor
Etajul 3 str.Victor Babeş 8                           tel. 0374834217
Mihaela Biriş; Victoria Biriş; Edith Leon; Mihai Miron; Luminiţa Vlaşin

Etajul 4 str. Victor Babeş 8                          tel. 0374834216
Remus Dragoş

Biblioteca situată pe str. B. P. Haşdeu 38-66                tel. 0374834218
Anca Marian; Adriana Mateiu; Andreea Hăşmăşan; Ramona Nagy

Referinţe/Comunicarea colecţiilor
Etajul 4 str. Victor Babeş 8                          tel. 0374834216
Gabriela Pîrjol; Agatha Lapoşi

Pentru sugestii sau reclamaţii, vă rugăm să trimiteţi email la adresa:

 

Date de contact
Adresa: Str. Victor Babes 8
400012 Cluj-Napoca, Romania
Tel: +40-264-597256 - int. 2211 (secretariat), 2216 (et.4), 2217 (et.3), 2218 (Filiala Hașdeu) sau 037483421(1)/6/7/8
E-mail:

 

Identificator ISIL‎: RO-CJ-0135