Editura „Iuliu Hațieganu”

Editura a fost înființată în anul 1998 și funcționează în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca, constituindu-se într-o unitate cu regim de autofinanțare. Editura este recunoscută de CNCSIS și asigură atribuirea de indice ISBN, ISSN și CIP. La Editura Medicală Universitară Iuliu Hațieganu au fost publicate peste 500 de titluri de carte de specialitate și 8 titluri noi de reviste medicale.

Obiectul de activitate al editurii este prioritar adresat vieții universitare și științifice medicale și constă în editarea și tipărirea lucrărilor necesare învățământului, promovării cunoașterii științifice, precum și pentru terți.

Domeniile de editare și tipărire cuprind cursuri universitare, manuale, îndrumătoare și ghiduri de practică medicală, broșuri, reviste științifice, monografii și tratate.

COLEGIUL REDACȚIONAL

Prorector Științific
Prof. Dr. Mihaela Băciuț

Prodecani responsabili cu Activitatea Didactică
Prof. Dr. Simona Clichici (Medicină)
Prof. Dr. Bela Kiss (Farmacie)
Prof. Dr. Patricia Ondine Lucaciu (Medicină Dentară)

Persoane de contact

Director Editură
Cristina Ungur
Tel. 0264597256 int. 2212
Email:  

Livia Lupea
Str. Moților nr. 33
Cluj-Napoca
Tel/Fax: +40-264-596089
E-mail:  

 

INSTRUCŢIUNI PENTRU AUTORI

Etape de parcurs:

Pentru publicarea unei lucrări (curs universitar, caiet de lucrări practice, ghid de practică medicală etc.),

  1. Autorul/coordonatorul completează Cererea de publicare. Aceasta trebuie însoțită de două referate de recomandare. Împreună se depun la Registratura UMF.
  2. Completarea Formularului CIP (pentru cărțile tipărite). Acesta trebuie însoțit de Pagina de titlu a cărții. Se transmit editurii prin e-mail: . Descrierea CIP se obține de la Biblioteca Națională în termen de 10 zile lucrătoare.
  3. Transmiterea prin e-mail a Manuscrisului tehnoredactat, în forma finală (ce include Descrierea CIP primită de la editură).
  4. Bunul de tipar (BT). Autorul va fi invitat la sediul editurii (str. Moților nr. 33) pentru a verifica un exemplar de carte tipărit și a aproba “Bun de tipar” (BT), etapă premergătoare tipăririi.

Observații:

Intervalul de timp dintre data trimiterii manuscrisului și data prezentării unui exemplar de carte autorului, pentru BT, este variabil (3-6 săptămâni), motiv pentru care vă rugăm să alocați timp corespunzător pentru apariția cărții.

Condiţiile de redactare a cursurilor pentru studenţi, finanţate de Universitate, au fost stabilite prin Hotărârea Biroului de Senat nr. 11/30.03.2010 şi sunt următoarele:

  • Număr de pagini: maximum 8 pagini de text/oră efectivă de curs. Tabelele, figurile, graficele sunt calculate suplimentar, ele nu sunt cuprinse în limita celor 8 pagini.
  • Redactare text: dimensiunea paginii B5, font Times New Roman de 12 puncte, spaţiere a paragrafului la un rând, marginile paginii 2 cm.
  • Nu se acceptă spre tipărire pagini color. Toate imaginile color vor fi anexate la manual pe suport electronic (CD-ROM).

Pentru detalii tehnice legate de apariţia publicaţiilor, vă rugăm să vă adresaţi editurii.

Important:

Realizarea unei cărți este un proces complex și de durată, încât fiecare etapă trebuie tratată cu maximă atenție. Pe lângă acuratețea informației şi tehnoredactare, corectura este la fel de importantă, solicitantă, necesitând concentrație și atenție.

Ca atare, vă rugăm, nu neglijați corectitudinea gramaticală, ortografia și punctuația, dar mai ales diacriticele (nu primim manuscrise fără diacritice). Este responsabilitatea autorului sau coordonatorului de carte de a transmite către editură, în formă corectă, manuscrisul. Nerespectarea acestor cerinţe determină întârzierea procesului de alocare a codului ISBN, de obținere a Descrierii CIP și implicit publicarea, putându-se prelungi apariția cărții cu 2-4 săptămâni.

Formularul CIP se poate descărca accesând acest link.