Tuesday, 20 December 2016 15:34

Sinteza evaluărilor academice 2015-2016

Departamentul de Asigurare a Calității vă pune la dispoziție Sinteza Evaluărilor Academice realizate în anul universitar 2015-2016. În cadrul acesteia regăsiți atât rezultatele evaluării activității didactice de către studenți, cât și evaluarea programelor de studiu de către absolvenții promoției 2016 și evaluarea multidimensională a activităților derulate în cadrul Școlii Doctorale: Sinteza Evaluărilor Academice
Read 16446 times