jeudi, 08 août 2019 21:04

Transferul studenților la Facultatea de Farmacie pentru anul universitar 2019-2020

Facultatea de Farmacie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca organizează transferuri ale studenților pentru anul universitar 2019-2020, luând în considerare următoarele:

 

Documentele necesare la dosarul de transfer sunt :

  • Cererea de transfer - Anexa 1 adresată Conducerii Facultății de Farmacie.
  • Situația școlară semnată de conducerea facultății de la care provine candidatul.
  • Programa analitică și Planul de învăţământ de la facultatea de la care provine candidatul.
  • Certificat medical privind starea de sănătate actuală și adecvată pentru facultatea la care aplică.
  • Scrisoare de recomandare din partea unui cadru didactic de predare, contrasemnată de decanul facultăţii de unde provine candidatul. 

 

Important: Se pot transfera la Facultatea de Farmacie studenți integraliști (fără examene restante). Pentru evaluarea dosarului candidatul trebuie să aibă media generală minim 8,00.

 

Transferul şi înmatricularea candidaţilor se face conform Legii Educaţiei nr 1/2011 şi a Cartei universitare în vigoare. La UMF Cluj se pot transfera studenţii unor instituţii de învăţământ superior de stat acreditate.

 

Perioada de depunere a dosarelor de transfer de către candidaţi este 02.09.2019 – 12.09.2019. Rezultatele se vor afişa la avizierul Facultăţii de Farmacie la data de 20.09.2019.

 

Taxele de transfer sunt cele stabilite în Anexa Taxe aprobată prin Hotarârea de Senat nr. 9 din 25.06.2019, după cum urmează:

       - taxă de transfer de la U.M.F. "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca la alte universități - 300 lei.
       
- taxă de transfer de la alte universități la U.M.F. "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca – 200 lei.

 

Taxa de transfer poate fi plătită la casieria Universităţii de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" (str. Louis Pasteur, nr. 4A, parter, cam. 2, intre orele 8.00-14.30) sau prin virament bancar.

 

Numărul de locuri disponibile pentru transferuri la Facultatea de Farmacie, Programul de studiu Farmacie în limba română, respectiv Programul de studiu Nutriție și dietetică, pentru anul universitar 2019-2020, este următorul:

Anul de studiu 2019 – 2020 Numărul de locuri disponibile
Farmacie - anul II 10
Farmacie - anul III 20
Farmacie - anul IV 5
Nutriție și dietetică - anul II 4

 

Dosarele de transfer se depun la decanatul Facultăţii de Farmacie, Str. Louis Pasteur nr. 4A, et 2, biroul 11.

 

Date de contact

Liana Crișan

Telefon: 0374-834.116 ; Email : 

Lu 12848 fois