Imprimer cette page
mardi, 18 septembre 2018 15:43

CAZAREA STUDENŢILOR ÎN CĂMINELE UNIVERSITĂŢII 2018-2019 – LISTELE FINALE DUPĂ TRANSFERURI

   

  Listele FINALE cu studenţii care beneficiază de cazare în căminele universității, le puteți consulta în documentele atașate.

  Reamintim că:

  1. S-a acordat prioritate cazării studenților care au efectuat precazarea, respectiv au optat pentru cazare la înscriere (Carta Universității, TITLUL XI, Art. 11).
  2. Prioritate au avut studenţii integralişti după sesiunile ordinare, apoi cei integralişti după sesiunile de reexaminări 1 şi 2 (Carta Universității, TITLUL XI, Art. 8 şi Art. 22).
  3. Fiecare an şi fiecare specializare a avut un număr de locuri atribuit în căminele universităţii, stabilit în funcţie de nr. de precazări înregistrate de către studenţii anului şi specializării respective (Carta Universității, TITLUL XI, Art. 10).
  4. În acest an, căminele O6, H10, B11 și B13 funcționează în regim mixt, iar căminul O1 va găzdui doar fete. Datorită situaţiei extraordinare de anul acesta provocată de închiderea căminului H7 pentru modernizare, Universitatea a decis acordarea unui număr de 16 locuri în căminul H9 băieţilor, pentru a spori şansele acestora de a prinde un loc de cămin.
  5. Nu a existat un anumit nr. de locuri atribuit în funcţie de sex în căminele mixte.
  6. În funcție de corespondențele identificate în listele de transfer, s-a realizat un clasament în care ordinea priorităților a fost următoarea: sex, specialitate, an, criteriul de integralist, media.

  Pentru alte clarificări, vă rugăm să consultați procedura de transferuri ataşată, şi regulamentul de cazare şi funcţionare a căminelor universităţii, pe care îl puteţi găsi accesând Carta Universității, TITLUL XI (http://www.umfcluj.ro/images/fisiere/documente_publice/Carta%20martie%202016.pdf).

  IMPORTANT: Cazările vor avea loc în perioada

  1. 26 septembrie 2018 – 30 septembrie 2018, orele 8:00-16:00, pentru studenţii anilor II-VI
  2. 28 septembrie 2018 – 30 septembrie 2018, orele 8:00-16:00, pentru studenţii anului I

  Aceste date au fost decise de universitate cu scopul de a reduce aglomeraţia şi cozile care se formează în timpul procesului de cazare. Menţionăm că persoanele care nu vor respecta aceste intervale nu vor beneficia de prioritate la cazare.

  Acte necesare cazării:

  1. Copia cărții de identitate.
  2. Copia carnetului de student; studenții din anul 1 vor aduce copia după eliberarea carnetului de către secretariatele decanatelor.
  3. Avizul epidemiologic.
  4. Adeverință de la locul de muncă al părintelui (în cazul studenților care sunt copii ai cadrelor didactice).
  5. Studenții bursieri ai statului român se vor prezenta la cazare cu o adeverință eliberată de către decanatul facultății la care studiază, din care să reiasă că sunt bursieri ai statului român.

  Pentru orice alte întrebări sau nelămuriri, vă rugăm să utilizaţi canalele oficiale de comunicare:

  - Facultatea de Medicină –

  - Facultatea de Medicină Dentară -

  - Facultatea de Farmacie –

  Studenţii care beneficiază de loc în cămin şi nu se prezintă la cazare vor pierde dreptul de a mai solicita cazare în căminele UMF ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca pe toată perioada studiilor.

  Comisia de cazare 2018.

  Lu 29303 fois