Informații abilitare

Abilitarea reprezintă certificarea calităţii unei persoane de a conduce lucrări de doctorat.Teza de abilitare relevă capacităţile şi performanţele didactice şi de cercetare ale candidatului. Atestatul de abilitare este acordat prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice, la propunerea Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU).

 

Ordinul nr. 5229 din 17 august 2020 pentru aprobarea metodologiilor referitoare la acordarea atestatului de abilitare, acordarea titlului de doctor, precum şi la soluţionarea sesizărilor cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat

Standardele minimale de abilitare

Anexele privind standardele minimale de abilitare

Proiecte agreate pentru cooptarea în IOSUD

CONDUCĂTORI DE DOCTORAT - Ordin de Ministru prin care s-a conferit calitatea de conducător de doctorat/abilitarea/decizia de recunoaştere

Procedură abilitare valabilă din 02.10.2020

Metodologia privind obținerea atestatului de abilitare

Precizări ale CSUD asupra punctului 5 din Anexa 20 şi 23 a OM Nr. 6129/20.12.2016

Machetă teză abilitare

Ghid de completare fișiere abilitare

Acte necesare pentru dosarul candidatului

Anexe necesare pentru evaluarea dosarului CSUD:

PROCEDURA privind  recunoașterea  automată de către Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca a calităţii de conducător de doctorat obţinută în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate poate fi consultată accesând acest link