Joi, 24 Septembrie 2015 18:09

Admitere Masterate 2015 - Facultatea de Farmacie

În cadrul Facultăţii de Farmacie există următoarele masterate, cu durata studiilor de 1 sau 2 ani.

Cosmetologie 1 an - 60 credite, acreditat ARACIS 
Director de program - Conf.dr. Mirela Moldovan

Masterat- Farmacovigilenţa: monitorizarea siguranţei medicamentelor - 60 credite, acreditat ARACIS
Director de program - Prof. Dr. Cristina Mogoşan

Masterat: Forme farmaceutice moderne 1 an - 60 credite, acreditat ARACIS
Director de program - Prof. dr. Marcela Achim

Masterat: Nutriţia şi calitatea vieţii 2 ani - 120 credite, acreditat ARACIS
Director de program - Prof. dr. Doina Miere

Ştiinţe farmaceutice aplicate 1 an - 60 credite, acreditat ARACIS
Director de program - Conf. dr. Cristina Adela Iuga

Toxicologia Medicamentului şi a Mediului 1 an - 60 credite, acreditat ARACIS
Director de program - Prof. dr. Felicia Loghin

Admitere 2015

Înscrierea și admiterea la studii universitare de masterat va avea loc in perioada 28 septembrie – 2 octombrie 2015.

Conținutul dosarului de înscriere la admitere la studii universitare de master – Accesați legătura următoare pentru a vizualiza

Desfășurarea examenului de admitere - Accesați legătura următoare pentru a vizualiza

Conținutul dosarului de înscriere la admitere la studii universitare de master

 • Fișa de înscriere, însoțită de chitanța de achitare a taxei de înscriere (300 lei se achită la casieria universității)
 • Diploma de studii superioare în original (sau actul echivalent)
 • Foaia matricolă în original (sau actul echivalent)
 • Certificatul de naștere în copie legalizată
 • Certificatul de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul)
 • Declarație că nu a mai urmat studii universitare de master în regim subvenționat de la bugetul de stat
 • Curriculum vitae
 • Adeverință de la medicul de familie, din care să rezulte că nu suferă de afecțiuni incompatibile cu calitatea de student
 • 4 fotografii ¾ cm
 • Dosar plic

Desfășurarea examenului de admitere

Masterat Cosmetologie

 • Data: 2 octombrie 2015, ora 10.00
 • Locație: Sala de Lucrări practice a disciplinei Dermatofarmacie și cosmetologie, Str. I. Creangă nr. 12, parter

Masterat Farmacovigilența: monitorizarea siguranței medicamentelor

 • Data : 2 octombrie 2015, ora 15.00
 • Locație: Sediul disciplinei Farmacologie, fiziologie, fiziopatologie, Str. L. Pasteur nr. 6, etaj 1

Masterat Forme farmaceutice moderne

 • Data: 2 octombrie 2015, ora 13.00
 • Locație: Sediul disciplinei Tehnologie farmaceutică și Biofarmacie, Str. V. Babeș nr. 41

Masterat Nutriția și calitatea vieții

 • Data: 30 septembrie 2015, ora 10.00
 • Locație: Amfiteatrul Goina (str. Gh. Marinescu nr. 23, parter)


Masterat Științe farmaceutice aplicate

 • Data: 2 octombrie 2015, ora 14.00
 • Locație: Sediul disciplinei Analiza medicamentului, Str. L. Pasteur nr. 6, etaj 2

Masterat Toxicologia medicamentului și a mediului

 • Data: 2 octombrie 2015, ora 11.00
 • Locație: Sediul disciplinei Toxicologie, Str. L. Pasteur nr. 6, etaj 3

Admitere 2015

Înscrierea și admiterea la studii universitare de masterat va avea loc in perioada  28 septembrie – 2 octombrie 2015.

Conținutul dosarului de înscriere la admitere la studii universitare de master – Accesați legătura următoare pentru a vizualiz

Desfășurarea examenului de admitere  - Accesați legătura următoare pentru a vizualiza

 

 

 

Conținutul dosarului de înscriere la admitere la studii universitare de master:

-          Fișa de înscriere, însoțită de chitanța de achitare a taxei de înscriere (300 lei se achită la casieria universității)

-          Diploma de studii superioare în original (sau actul echivalent)

-          Foaia matricolă în original (sau actul echivalent)

-          Certificatul de naștere în copie legalizată

-          Certificatul de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul)

-          Declarație că nu a mai urmat studii universitare de master în regim subvenționat de la bugetul de stat

-          Curriculum vitae

-          Adeverință de la medicul de familie, din care să rezulte că nu suferă de afecțiuni incompatibile cu calitatea de student

-          4 fotografii  ¾ cm

-          Dosar plic

 

Desfășurarea examenului de admitere

Masterat Cosmetologie

                Data: 2 octombrie 2015, ora 10.00

Locație: Sala de Lucrări practice a disciplinei Dermatofarmacie și cosmetologie, Str. I. Creangă nr. 12, parter

Masterat Farmacovigilența: monitorizarea siguranței medicamentelor

                Data : 2 octombrie 2015, ora 15.00 

Locație: Sediul disciplinei Farmacologie, fiziologie, fiziopatologie, Str. L. Pasteur nr. 6, etaj 1

Masterat Forme farmaceutice moderne
                Data: 2 octombrie 2015, ora 13.00 

Locație:  Sediul disciplinei Tehnologie farmaceutică și Biofarmacie, Str. V. Babeș nr. 41

Masterat Nutriția și calitatea vieții

Data: 30 septembrie 2015, ora 10.00

Locație:  Amfiteatrul Goina (str. Gh. Marinescu nr. 23, parter)

Masterat Științe farmaceutice aplicate

                Data: 2 octombrie 2015, ora 14.00

Locație: Sediul disciplinei Analiza medicamentului, Str. L. Pasteur nr. 6, etaj 2

Masterat Toxicologia medicamentului și a mediului
 
               Data: 2 octombrie 2015, ora 11.00

Locație: Sediul disciplinei Toxicologie, Str. L. Pasteur nr. 6, etaj 3

Accesat de 8038 de ori

Selecție - anunțuri