Imprimă această pagină
Joi, 24 Septembrie 2015 18:09

Admitere Masterate 2015 - Facultatea de Farmacie

  În cadrul Facultăţii de Farmacie există următoarele masterate, cu durata studiilor de 1 sau 2 ani.

  Cosmetologie 1 an - 60 credite, acreditat ARACIS 
  Director de program - Conf.dr. Mirela Moldovan

  Masterat- Farmacovigilenţa: monitorizarea siguranţei medicamentelor - 60 credite, acreditat ARACIS
  Director de program - Prof. Dr. Cristina Mogoşan

  Masterat: Forme farmaceutice moderne 1 an - 60 credite, acreditat ARACIS
  Director de program - Prof. dr. Marcela Achim

  Masterat: Nutriţia şi calitatea vieţii 2 ani - 120 credite, acreditat ARACIS
  Director de program - Prof. dr. Doina Miere

  Ştiinţe farmaceutice aplicate 1 an - 60 credite, acreditat ARACIS
  Director de program - Conf. dr. Cristina Adela Iuga

  Toxicologia Medicamentului şi a Mediului 1 an - 60 credite, acreditat ARACIS
  Director de program - Prof. dr. Felicia Loghin

  Admitere 2015

  Înscrierea și admiterea la studii universitare de masterat va avea loc in perioada 28 septembrie – 2 octombrie 2015.

  Conținutul dosarului de înscriere la admitere la studii universitare de master – Accesați legătura următoare pentru a vizualiza

  Desfășurarea examenului de admitere - Accesați legătura următoare pentru a vizualiza

  Conținutul dosarului de înscriere la admitere la studii universitare de master

  • Fișa de înscriere, însoțită de chitanța de achitare a taxei de înscriere (300 lei se achită la casieria universității)
  • Diploma de studii superioare în original (sau actul echivalent)
  • Foaia matricolă în original (sau actul echivalent)
  • Certificatul de naștere în copie legalizată
  • Certificatul de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul)
  • Declarație că nu a mai urmat studii universitare de master în regim subvenționat de la bugetul de stat
  • Curriculum vitae
  • Adeverință de la medicul de familie, din care să rezulte că nu suferă de afecțiuni incompatibile cu calitatea de student
  • 4 fotografii ¾ cm
  • Dosar plic

  Desfășurarea examenului de admitere

  Masterat Cosmetologie

  • Data: 2 octombrie 2015, ora 10.00
  • Locație: Sala de Lucrări practice a disciplinei Dermatofarmacie și cosmetologie, Str. I. Creangă nr. 12, parter

  Masterat Farmacovigilența: monitorizarea siguranței medicamentelor

  • Data : 2 octombrie 2015, ora 15.00
  • Locație: Sediul disciplinei Farmacologie, fiziologie, fiziopatologie, Str. L. Pasteur nr. 6, etaj 1

  Masterat Forme farmaceutice moderne

  • Data: 2 octombrie 2015, ora 13.00
  • Locație: Sediul disciplinei Tehnologie farmaceutică și Biofarmacie, Str. V. Babeș nr. 41

  Masterat Nutriția și calitatea vieții

  • Data: 30 septembrie 2015, ora 10.00
  • Locație: Amfiteatrul Goina (str. Gh. Marinescu nr. 23, parter)


  Masterat Științe farmaceutice aplicate

  • Data: 2 octombrie 2015, ora 14.00
  • Locație: Sediul disciplinei Analiza medicamentului, Str. L. Pasteur nr. 6, etaj 2

  Masterat Toxicologia medicamentului și a mediului

  • Data: 2 octombrie 2015, ora 11.00
  • Locație: Sediul disciplinei Toxicologie, Str. L. Pasteur nr. 6, etaj 3

  Admitere 2015

  Înscrierea și admiterea la studii universitare de masterat va avea loc in perioada  28 septembrie – 2 octombrie 2015.

  Conținutul dosarului de înscriere la admitere la studii universitare de master – Accesați legătura următoare pentru a vizualiz

  Desfășurarea examenului de admitere  - Accesați legătura următoare pentru a vizualiza

   

   

   

  Conținutul dosarului de înscriere la admitere la studii universitare de master:

  -          Fișa de înscriere, însoțită de chitanța de achitare a taxei de înscriere (300 lei se achită la casieria universității)

  -          Diploma de studii superioare în original (sau actul echivalent)

  -          Foaia matricolă în original (sau actul echivalent)

  -          Certificatul de naștere în copie legalizată

  -          Certificatul de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul)

  -          Declarație că nu a mai urmat studii universitare de master în regim subvenționat de la bugetul de stat

  -          Curriculum vitae

  -          Adeverință de la medicul de familie, din care să rezulte că nu suferă de afecțiuni incompatibile cu calitatea de student

  -          4 fotografii  ¾ cm

  -          Dosar plic

   

  Desfășurarea examenului de admitere

  Masterat Cosmetologie

                  Data: 2 octombrie 2015, ora 10.00

  Locație: Sala de Lucrări practice a disciplinei Dermatofarmacie și cosmetologie, Str. I. Creangă nr. 12, parter

  Masterat Farmacovigilența: monitorizarea siguranței medicamentelor

                  Data : 2 octombrie 2015, ora 15.00 

  Locație: Sediul disciplinei Farmacologie, fiziologie, fiziopatologie, Str. L. Pasteur nr. 6, etaj 1

  Masterat Forme farmaceutice moderne
                  Data: 2 octombrie 2015, ora 13.00 

  Locație:  Sediul disciplinei Tehnologie farmaceutică și Biofarmacie, Str. V. Babeș nr. 41

  Masterat Nutriția și calitatea vieții

  Data: 30 septembrie 2015, ora 10.00

  Locație:  Amfiteatrul Goina (str. Gh. Marinescu nr. 23, parter)

  Masterat Științe farmaceutice aplicate

                  Data: 2 octombrie 2015, ora 14.00

  Locație: Sediul disciplinei Analiza medicamentului, Str. L. Pasteur nr. 6, etaj 2

  Masterat Toxicologia medicamentului și a mediului
   
                 Data: 2 octombrie 2015, ora 11.00

  Locație: Sediul disciplinei Toxicologie, Str. L. Pasteur nr. 6, etaj 3

  Accesat de 4141 de ori