Vineri, 29 Martie 2019 16:01

Facultatea de Farmacie - Mobilități Erasmus+ Selecția 2019

Erasmus+ este programul Uniunii Europene în domeniile educației, formării, tineretului și sportului pentru perioada 2014-2020.


Programul Erasmus+ este conceput cu scopul de a sprijini eforturile țărilor participante la program de a utiliza în mod eficient talentul și capitalul social al Europei, într-o perspectivă a învățării pe tot parcursul vieții prin corelarea sprijinului acordat învățării formale, non-formale și informale în domeniile educației, formării și tineretului. De asemenea, programul îmbunătățește posibilitățile de cooperare și de mobilitate cu țările partenere, în special în domeniile învățământului superior și tineretului.

Ghid complet al Programului Erasmus+ poate fi consultat accesând pagina de Internet http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_ro.pdf

Scopul acestui program este de a contribui la îmbunătățirea performanțelor de învățare, creșterea inserției profesionale și îmbunătățirea perspectivelor de carieră, dezvoltarea spiritului de inițiativă și antreprenorial, creșterea nivelului de emancipare și a stimei de sine, îmbunătățirea competențelor lingvistice, creșterea sensibilizării interculturale, o participare mai activă în societate, o mai bună cunoaștere a proiectului european și a valorilor Uniunii Europene.

Un student poate beneficia de un singur grant ERASMUS+ (de studii sau de plasament) pe durata fiecărui ciclu de studii (licență, master, doctorat)

Mobilitățile propuse de Facultatea de Farmacie sunt mobilități de plasament, pentru efectuarea unui stagiu, care se desfășoară în baza unui acord bilateral semnat între Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” și instituțiile gazdă. Stagiul se poate efectua în o farmacie comunitară, într-o farmacie de spital sau într-un laborator de cercetare, iar durata mobilității este de 2 - 3 luni. Pentru mai multe detalii se va consulta lista cu locurile rămase disponibile după desfășurarea primei etape de selecție la Programul de studii de licență Farmacie (Anexa 1A). Pentru programul de studii de licență Nutriție și dietetică nu au rămas locuri disponibile după prima etapă de selecție.


Selecție Erasmus, etapa a 2-a octombrie 2019

Cine poate participa?
La a doua etapă de selecție pentru mobilitățile Erasmus pot participa:
- studenții anului 5 de la Programul de studii de licență Farmacie (în limba română și franceză) - pentru mobilități de plasament.

Condiții de participare
- Studenți integraliști (inclusiv sesiunea vară 2018 – 2019)
- Media - minim 7 (anii 1-4)
- Deținerea unui Atestat de competență lingvistică, nivelul solicitat conform acordului bilateral stabilit de Universitate cu fiecare partener (detalii se pot obține de la Departamentul de Relații Internaționale).

Selecția se desfășoară în două etape: depunerea unui dosar și participarea la un interviu. 

Depunerea dosarelor 

Program de studiu Farmacie : 11 octombrie - 23 octombrie 2019, la Decanatul Facultății de Farmacie, d-na Secretar Ioana Pop.

Dosarele trebuie să conțină:

- Cerere de înscriere pentru mobilitatea Erasmus+ (Anexa 2), înregistrată la Registratura din Clădirea Decanatelor, str. Pasteur 4a, parter)

- Curriculum Vitae (format Europass) 

-  Documente doveditoare pentru activitatea de voluntariat sau pentru alte activități menționate în Curriculum vitae

- Scrisoare de motivaţie (redactată în limba română, respectiv franceză pentru studenții de la programul de studiu în limba franceză) ; studentul va preciza în ordinea priorității opțiunile sale pentru instituțiile partenere la care ar dori să efectueze mobilitatea, alegând din lista locurilor rămase disponibile (Anexa 1B).

- Situația școlară la zi (eliberare - la Decanatul Facultății de Farmacie)

- Atestat de competenţă lingvistică 


Evaluarea dosarelor: 23 - 24 octombrie 2019.

Desfășurarea interviului: 25 octombrie 2019, ora 11,00, la Decanatul Facultății de Farmacie, Str. Louis Pasteur nr. 4a, Sala de Consiliu a Facultății de Farmacie – sala 13, etaj 2.

Afișarea rezultatelor 
Rezultatele vor fi comunicate în ziua interviului și vor fi afișate la Decanat și postate pe pagina de Internet a Facultății de Farmacie.

Contestații 
Perioada de depunere a contestațiilor este de două zile lucrătoare de la anunțarea rezultatelor selecției.

 

 

Accesat de 4344 de ori

Selecție - anunțuri