Vineri, 29 Martie 2019 16:01

Facultatea de Farmacie - Mobilități Erasmus+ Selecția 2020

Erasmus+ este programul Uniunii Europene în domeniile educației, formării, tineretului și sportului pentru perioada 2014-2020.

Programul Erasmus+ este conceput cu scopul de a sprijini eforturile țărilor participante la program de a utiliza în mod eficient talentul și capitalul social al Europei, într-o perspectivă a învățării pe tot parcursul vieții prin corelarea sprijinului acordat învățării formale, non-formale și informale în domeniile educației, formării și tineretului. De asemenea, programul îmbunătățește posibilitățile de cooperare și de mobilitate cu țările partenere, în special în domeniile învățământului superior și tineretului.

Ghidul complet al Programului Erasmus+ poate fi consultat accesând pagina de Internet http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_ro.pdf

Scopul acestui program este de a contribui la îmbunătățirea performanțelor de învățare, creșterea inserției profesionale și îmbunătățirea perspectivelor de carieră, dezvoltarea spiritului de inițiativă și antreprenorial, creșterea nivelului de emancipare și a stimei de sine, îmbunătățirea competențelor lingvistice, creșterea sensibilizării interculturale­, o participare mai activă în societate­, o mai bună cunoaștere a proiectului european și a valorilor Uniunii Europene.

Un student poate beneficia de un singur grant ERASMUS+ (de studii sau de plasament) pe durata fiecărui ciclu de studii (licență, master, doctorat)

Mobilitățile propuse de Facultatea de Farmacie sunt atât mobilități de plasament, cât și mobilități de studiu. Mobilitățile de plasament au ca scop efectuarea unui stagiu, care se desfășoară în baza unui acord bilateral semnat între Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” și instituțiile gazdă. Stagiul se poate efectua în farmacie comunitară, în farmacie de spital sau în laborator de cercetare, iar durata mobilității este de 2 - 3 luni (în funcție de acord). Pentru studenții Facultății de Farmacie, mobilitățile de studiu se desfășoară pe perioada unui semestru, iar mobilitatea se va desfășura în semestrul I al anului IV de studiu (în anul universitar 2020-2021).

Pentru mai multe detalii se va consulta lista cu locurile disponibile la Programul de studii Farmacie (Anexa 1) și respectiv Nutriție și Dietetică (Anexa 2).

Cine poate participa?

La selecția pentru mobilitățile Erasmus pot participa

  • pentru mobilitățile de plasament:

     studenții anului 4 de la Programul de studii Farmacie (în limba română, franceză)

     studenții anului 2 de la Programul de studii Nutriție și Dietetică

  • pentru mobilitățile de studiu

     studenții anului 3 de la Programul de studii Farmacie (în limba română, franceză).

     studenții anului 2 de la Programul de studii Nutriție și Dietetică

Condiții de participare

  • Studenți integraliști (inclusiv sesiunea iarnă 2019 – 2020)
  • Media - minim 7 (anii 1-3 și semestrul 1 al anului 4)

Deținerea unui Atestat de competență lingvistică, nivelul solicitat conform acordului bilateral stabilit de Universitate cu fiecare partener (detalii se pot obține de la Departamentul de Relații Internaționale).

Conform Anexei 4 la HS nr. 4 din 23.03.2020 în situațiile excepționale (cazuri de forță majoră) în care testarea competențelor lingvistice nu se poate desfășura față în față, iar studenții nu posedă atestat de competență lingvistică pentru limba de studiu în țara de destinație, este acceptată examinarea online, organizată de către Disciplina Limbi moderne aplicate din cadrul UMFIH sau alte centre autorizate și certificatul eliberat de acestea în aceste condiții. Studentul se obligă ca până cel târziu cu 30 de zile înainte de începerea mobilității să furnizeze un atestat de competență lingvistică acceptat de instituția de primire.

Selecția se desfășoară în două etape: depunerea unui dosar și participarea la un interviu.

            Depunerea dosarelor: 26 martie - 24 aprilie 2020 (secretara de an)

Interviu: 8 mai 2020, ora 13.00, Sala de Consiliu a Facultății de Farmacie (sala 13), str. L. Pasteur nr. 4a, etaj 2. În cazul în care, din motive întemeiate, interviul nu se poate desfășura față în față, acesta va avea loc online pe platforma Microsoft Teams

Depunerea dosarelor

Dosarele se depun în perioada 26 martie - 24 aprilie 2020 atât pentru Programul de studii Farmacie, cât și pentru Programul de studii Nutriție și Dietetică.

Dosarele se depun online pe adresa electronică a secretarei de an, după cum urmează:

-          - Farmacie - limba română, anul 3

-          - Farmacie - limba română, anul 4

-          - Farmacie - limba franceză, anul 3 și 4

-          - Nutriție și Dietetică

Dosarele trebuie să conțină:

-          Curriculum Vitae (format Europass)

-          Formular de înscriere (Anexa 4), cu număr de înregistrare (numărul de înregistrare se va solicita de la registratura UMF de către secretariatul Decanatului Facultății de Farmacie după primirea dosarului online)

-          Documente doveditoare pentru activitatea de voluntariat sau pentru alte activități menționate în Curriculum vitae

-          Scrisoare de motivaţie (redactată în limba română, respectiv franceză pentru studenții de la programul de studiu în limba franceză; studentul va preciza în ordinea priorității opțiunile sale pentru instituțiile partenere la care ar dori să efectueze mobilitatea).

-          Situația școlară pe anii de studiu încheiaţi, inclusiv pe sem I al anului universitar 2019 – 2020 (se va anexa la dosar de către secretariatul Decanatului Facultății de Farmacie)

-          Atestatul de competenţă lingvistică eliberat de un centru autorizat

-          Declaraţie de consimțământ privind prelucrarea datelor personale

                          Evaluarea dosarelor

                          Program de studiu Farmacie și Programul de studii Nutriție și Dietetică: 4 - 6 mai 2020                 

                                      

                          Interviul

Interviul se va desfășura în data de 8 mai 2020, ora 13.00 în Sala de Consiliu a Facultății de Farmacie (sala 13), str. L. Pasteur nr. 4a, etaj 2. În cazul în care, din motive întemeiate, interviul nu se poate desfășura față în față, acesta va avea loc online pe platforma Microsoft Teams

            Afișarea rezultatelor

Rezultatele vor fi comunicate prin mesaj electronic în ziua lucrătoare următoare interviului și vor fi afișate pe pagina de internet a Universității de Medicină și Farmacie și pe platforma Moodle.  

Contestații

Perioada de depunere a contestațiilor este de două zile lucrătoare de la anunțarea rezultatelor selecției.

 

 

 Rezultate - Selecție Mobilități ERASMUS 2020

 

 

 

Accesat de 14372 de ori

Selecție - anunțuri