Luni, 05 Septembrie 2016 15:40

Facultatea de Farmacie - Masterate - Admitere 2019

Conținutul dosarului de înscriere la admitere la studii universitare de master

·        Fișă de înscriere, însoțită de chitanța de achitare a taxei de înscriere (300 lei se achită la casieria universității)

·        Diploma de studii superioare în original (sau actul echivalent)

·        Foaia matricolă în original (sau actul echivalent)

·        Certificatul de naștere în original

·        Certificatul de căsătorie în original (dacă este cazul)

·        Declarație că nu a mai urmat studii universitare de master în regim subvenționat de la bugetul de stat

·        Curriculum vitae

·        Adeverință de la medicul de familie, din care să rezulte că nu suferă de afecțiuni incompatibile cu calitatea de student

·        4 fotografii ¾ cm

·        Dosar plic
 

Datele examenelor de admitere

COSMETOLOGIE

27 septembrie 2019, ora 12.00

Sala de lucrări practice a disciplinei Dermatofarmacie și Cosmetologie, str. Ion Creangă nr. 12, parter

 

FARMACOVIGILENȚA : monitorizarea siguranței medicamentelor

27 septembrie 2019, ora 12.00

Sediul disciplinei Farmacologie, Fiziologie, Fiziopatologie, str. Louis Pasteur nr. 6A, etaj 1

 

INDUSTRIE FARMACEUTICĂ

27 septembrie 2019, ora 09.00

Sediul disciplinei Tehnologie Farmaceutică și Biofarmacie, str. Victor Babeș nr. 41

 

ȘTIINȚE FARMACEUTICE APLICATE

26 septembrie 2019, ora 12.00

Sediul disciplinei Analiza Medicamentului, str. Louis Pasteur nr. 6A, etaj 2

 

TOXICOLOGIA MEDICAMENTULUI ȘI A MEDIULUI

27 septembrie 2019, ora 11.00

Sediul disciplinei Toxicologie, str. Louis Pasteur nr. 6A, etaj 3

 

NUTRIȚIA ȘI CALITATEA VIEȚII

26 septembrie 2019, ora 10.00

Amfiteatrul Simiti, str. Ion Creangă nr. 12, parter


Accesat de 12415 de ori

Selecție - anunțuri