Imprimă această pagină
Luni, 05 Septembrie 2016 15:40

Facultatea de Farmacie - Masterate - Admitere 2019

  Conținutul dosarului de înscriere la admitere la studii universitare de master

  ·        Fișă de înscriere, însoțită de chitanța de achitare a taxei de înscriere (300 lei se achită la casieria universității)

  ·        Diploma de studii superioare în original (sau actul echivalent)

  ·        Foaia matricolă în original (sau actul echivalent)

  ·        Certificatul de naștere în original

  ·        Certificatul de căsătorie în original (dacă este cazul)

  ·        Declarație că nu a mai urmat studii universitare de master în regim subvenționat de la bugetul de stat

  ·        Curriculum vitae

  ·        Adeverință de la medicul de familie, din care să rezulte că nu suferă de afecțiuni incompatibile cu calitatea de student

  ·        4 fotografii ¾ cm

  ·        Dosar plic
   

  Datele examenelor de admitere

  COSMETOLOGIE

  27 septembrie 2019, ora 12.00

  Sala de lucrări practice a disciplinei Dermatofarmacie și Cosmetologie, str. Ion Creangă nr. 12, parter

   

  FARMACOVIGILENȚA : monitorizarea siguranței medicamentelor

  27 septembrie 2019, ora 12.00

  Sediul disciplinei Farmacologie, Fiziologie, Fiziopatologie, str. Louis Pasteur nr. 6A, etaj 1

   

  INDUSTRIE FARMACEUTICĂ

  27 septembrie 2019, ora 09.00

  Sediul disciplinei Tehnologie Farmaceutică și Biofarmacie, str. Victor Babeș nr. 41

   

  ȘTIINȚE FARMACEUTICE APLICATE

  26 septembrie 2019, ora 12.00

  Sediul disciplinei Analiza Medicamentului, str. Louis Pasteur nr. 6A, etaj 2

   

  TOXICOLOGIA MEDICAMENTULUI ȘI A MEDIULUI

  27 septembrie 2019, ora 11.00

  Sediul disciplinei Toxicologie, str. Louis Pasteur nr. 6A, etaj 3

   

  NUTRIȚIA ȘI CALITATEA VIEȚII

  26 septembrie 2019, ora 10.00

  Amfiteatrul Simiti, str. Ion Creangă nr. 12, parter


  Accesat de 11972 de ori