Marți, 25 Octombrie 2016 14:01

Facultatea de Farmacie - Mobilități Erasmus - Selecția 2016

Erasmus+ este programul Uniunii Europene în domeniile educației, formării, tineretului și sportului pentru perioada 2014-2020.

Programul Erasmus+ este conceput cu scopul de a sprijini eforturile țărilor participante la program de a utiliza în mod eficient talentul și capitalul social al Europei, într-o perspectivă a învățării pe tot parcursul vieții prin corelarea sprijinului acordat învățării formale, non-formale și informale în domeniile educației, formării și tineretului. De asemenea, programul îmbunătățește posibilitățile de cooperare și de mobilitate cu țările partenere, în special în domeniile învățământului superior și tineretului.
Ghid complet al Programului Erasmus+ poate fi consultat accesând pagina de Internet
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_ro.pdf

Scopul acestui program este de a contribui la îmbunătățirea performanțelor de învățare, creșterea inserției profesionale și îmbunătățirea perspectivelor de carieră, dezvoltarea spiritului de inițiativă și antreprenorial, creșterea nivelului de emancipare și a stimei de sine, îmbunătățirea competențelor lingvistice, creșterea sensibilizării interculturale, o participare mai activă în societate, o mai bună cunoaștere a proiectului european și a valorilor Uniunii Europene.

Un student poate beneficia de un singur grant ERASMUS+ (de studii sau de plasament) pe durata fiecărui ciclu de studii (licență, master, doctorat)Mobilitățile propuse de Facultatea de Farmacie sunt mobilități de plasament, pentru efectuarea unui stagiu, care se desfășoară în baza unui acord bilateral semnat între Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” și instituțiile gazdă. Stagiul se poate efectua în o farmacie comunitară, în o farmacie de spital sau într-un laborator de cercetare, iar durata mobilității este de 2 - 3 luni. Pentru mai multe detalii se va consulta lista cu locurile rămase disponibile după desfășurarea primei etape de selectie la Programul de studii de licență Farmacie (Anexa 1A). Pentru programul de studii de licență Nutriție și dietetică nu au rămas locuri disponibile după prima etapă de selecție.

Selecție Erasmus, etapa a 2-a noiembrie 2016

Cine poate participa?
La a doua etapă de selecție pentru mobilitățile Erasmus pot participa:
- studenții anului 5 de la Programul de studii de licență Farmacie (în limba română, franceză, engleză)

Condiții de participare
- Studenți integraliști (inclusiv sesiunea vară 2015 – 2016)
- Media - minim 7 (anii 1-4)
- Deținerea unui Atestat de competență lingvistică, nivelul solicitat conform acordului bilateral stabilit de Universitate cu fiecare partener (detalii se pot obține de la Departamentul de Relații Internaționale).
Selecția se desfășoară în două etape: depunerea unui dosar și participarea la un interviu. Depunerea dosarelor 
Program de studiu Farmacie : 25 octombrie  - 04 noiembrie 2016, la Secretara responsabilă de anul 5 Farmacie. 
Dosarele trebuie să conțină:
- Curriculum Vitae (format standardizat, Anexa 3) 
- Scrisoare de motivaţie (redactată în limba română, respectiv engleză/franceză pentru studenții de la programele de studiu în limba franceză, respectiv engleză). Candidații vor preciza op
țiunea lor pentru desfășurarea mobilității, alegând din lista locurilor rămase disponibile (Anexa 1A).
- Situația școlară la zi 
- Atestat de competenţă lingvistică 


 
Evaluarea dosarelor: 7 - 9 noiembrie 2016.


Desfășurarea interviului: în data de 11 noiembrie 2016, ora 15,00 în Sala de Consiliu a Facultății de Farmacie, Str. L.Pasteur nr. 4a, et. 2.

Afișarea rezultatelor 
Rezultatele vor fi comunicate în ziua interviului și vor fi afișate la Decanat și postate pe pagina de Internet a Facultății de Farmacie.

Contestații 
Perioada de depunere a contestațiilor este de două zile lucrătoare de la anunțarea rezultatelor selecției.
Accesat de 7845 de ori

Selecție - anunțuri