Imprimă această pagină
Miercuri, 04 August 2021 13:51

Sesiunea de transferuri pentru anul universitar 2021 - 2022 la Facultatea de Farmacie

  La Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca se pot transfera studenții unor instituții de învățământ superior de stat acreditate, conform Legii Educațieinr. 1/2011 și a Cartei universitare în vigoare.

   

  Important: Se pot transfera la Facultatea de Farmacie studenți integraliști (fără examene restante). Pentru evaluarea dosarului candidatul trebuie să aibă media generală minim 8,00.

   

  Pentru anul universitar 2021-2022 sesiunea de transferuri la Facultatea de Farmacie are loc între 01.09.2021 – 12.09.2021.

   

  Rezultatele vor fi comunicate până la data de 20.09.2021.

   

  Mobilitatea academică definitivă   = transferul studenților de la un program de studiu la altul sau de la o universitate de stat acreditată la alta

  I.         Documentele necesare la dosarul de mobilitate academică definitivă de la o facultate din afara UMF „Iuliu Hațieganu” spre o facultate din cadrul UMF„Iuliu Hațieganu”:

  1.   Cerere tip;

  2.   Situația școlară semnată de conducerea facultății din care provine;

  3.   Planul de învăţământ;

  4.   Programa analitică;

  5.   Certificat de competență lingvistică, după caz;

  6.   Certificat medical conform specificului programului de studiu;

  7.   Scrisoare de recomandare din partea unui cadru didactic de predare, contrasemnată de decanul facultății;

  8.   Scrisoare de motivație;

  9.   Aviz psihologic cu teste specifice pentru Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară și Facultatea de Farmacie;

  10. Adeverință care să ateste dacă studentul a beneficiat sau nu de bursă, anii universitari – semestre și categoria acesteia, și mentiunea daca a avut sau nu a avut aplicate sancțiuni pe perioada studiilor;

  11. Dovada plății taxei de procesare a dosarului.

   

  II.        Documentele necesare la dosarul de mobilitate academică definitivă, a studenților internaționali, de la o facultate din UE, SEE, state terțe spre o facultate din cadrul UMF „Iuliu Hațieganu”:

  1.   Cerere tip;

  2.   Situația școlară semnată de conducerea facultății din care provine;

  3.   Planul de învăţământ;

  4.    Programa analitică;

  5.    Certificat de competență lingvistică, după caz;

  6.    Certificat medical conform specificului programului de studiu;

  7.    Scrisoare de recomandare din partea unui cadru didactic de predare, contrasemnată de decanul facultății;

  8.    Copie xerox după certificatul de naștere și pașaport;

  9.    Copie după diplomă și foaia matricolă de la absolvirea liceului;

  10.  Atestat CNRED privind recunoașterea studiilor absolvite anterior (cetățenii români cu diplome obținute în străinătate, cetățeni din state UE, SEE și Confederația Elevețiană);

  11.  Scrisoare de acceptare la studii în România (cetățenii din state terțe UE înmatriculați în regim CPV);

  12.  Aviz psihologic cu teste specifice pentru Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară și Facultatea de Farmacie;

  13.  Copie după Ordinul de Ministru privind înmatricularea la instituția de origine (studenții români de pretutindeni, cetățeni strini de etnie română sau cetățenii români cu domiciliul în străinătate care beneficiază de statutul de „bursier al statului român”);

  14.   Dovada plății taxei de procesare a dosarului.

   

  Toate documentele se trimit în format electronic pe adresa de e-mail:   

   

  Taxa pentru procesarea dosarului în vederea transferului, de la alte universități la U.M.F. „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, este 200 lei.

   

  Pentru cei care plătesc din România, taxa de transfer se plătește prin virament bancar, astfel:

  BENEFICIAR

  UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE ,,IULIU HAŢIEGANU"

  COD FISCAL: 4288047;

  BANCA BENEFICIARULUI: TREZORERIA CLUJ

  ADRESA BENEFICIARULUI: Str. Victor Babes, Nr.8, Cluj-Napoca, România
  CONT IBAN: RO35TREZ21620F330500XXXX

  REPREZENTAND: taxa transfer la UMF pentru NUME ȘI  PRENUME STUDENT, FACULTATEA DE FARMACIE 

  Este foarte importantă menţionarea numelui și prenumelui persoanei pentru care se plătește taxa, care poate fi diferită de persoana  care plătește.

   

  Pentru cei care plătesc din străinătate, taxa trebuie achitată obligatoriu în lei, astfel:

  Beneficiary/BENEFICIAR

  UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE ,,IULIU HATIEGANU"

  ADRESS/ Adresa Beneficiarului : Str. Victor Babes, Nr.8, Cluj-Napoca, România

  Beneficiary account number/număr cont beneficiar

  CONT IBAN : RO10BTRL01301202964565XX

  COD SWIFT/BIC: BTRLRO22

  Beneficiary’s bank/ Banca beneficiarului : BANCA TRANSILVANIA

  ADRESS OF THE BANK/ADRESA BĂNCII : Str. Eroilor Nr. 36, Cod 400129, Cluj-Napoca, România.

  REPRESENTING/Reprezentând: taxa transfer la UMF pentru NUME ȘI  PRENUME STUDENT, FACULTATEA DE FARMACIE 

   

  Numărul de locuri disponibile pentru transfer la Facultatea de Farmacie, pentru anul universitar 2021-2022, este după cum urmează:

  Nr. crt. Programul de studii

  Anul de

  studii

  Numărul de

  locuri disponibile

  1 Farmacie în limba română 2 5
  2 Farmacie în limba română 3 2
  3 Farmacie în limba română 4 1
  4 Farmacie în limba franceză 2 1
  5 Farmacie în limba franceză 3 1
  6 Nutriție și dietetică 2 5

   

  Date de contact:

  Secretar șef facultate,

  Liana Crișan

  Telefon: 0374-834116

   

   

  Accesat de 6166 de ori