Felecan Ioana Daniela

Domenii de activitate:
1. Activităţi didactice – curs de Chimie Fizică cu studenţii anului I şi II la liniile de predare Franceză şi Engleză ale Facultăţii de Farmacie şi lucrări practice la liniile Română, Franceză şi Engleză;
2. Determinări calitative şi cantitative ale substanţelor farmaceutice din amestecuri complexe prin metode spectrofotometrice şi cromatografice;
3. Studii cinetice de determinare a stabilităţii substanţelor de interes farmaceutic în diferite medii;
4. Determinarea profilului fizico-chimic (solubilitate în apă, lipofilie, pKa) al moleculelor nou sintetizate cu scopul de a identifica compuşi biologic activi cu biodisponibilitate crescută;
5. Validarea metodelor analitice de dozare a substanţelor farmaceutice din forme farmaceutice şi din medii biologice;
6. Promovarea profesiei de farmacist din poziţia de membru al Consiliului teritorial al Colegiului Farmaciştilor din România filiala Cluj;
7. Informarea, educarea şi comunicarea pentru promovarea sănătăţii în România.

Informații

  • Grad didactic: Șef lucrări
  • Telefon: 0722612076
  • Adresă email:
Accesat de 1383 de ori