Chimie farmaceutică

Chimie farmaceutică

 


Șef de disciplină: Prof. Dr. Ovidiu Oniga
Adresă: Strada Ion Creangă nr. 12/ Victor Babes nr. 41, etaj 1
Telefon: : 0264450529
Fax: 0264450529
E-mail:

Tipărire

Prezentare generală

Chimia farmaceutică este o disciplină de specialitate în cadrul căreia sunt studiate substanţele medicamentoase antiinfecţioase (antiseptice şi dezinfectante, chimioterapice antibacteriene, antifungice, antivirale, antiparazitare), substanţele medicamentoase anticanceroase (citotoxice, modificatoare ale semnalizării celulare, compuşi utilizaţi în cancere hormonodependente, modificatoare ale răspunsului imunitar). În cadrul fiecărei clase terapeutice, substanţele medicamentoase sunt studiate din punct de vedere al structurii chimice şi nomenclaturii, posibilităţilor de obţinere, proprietăţilor fizico-chimice, proprietăţilor biologice esenţiale, relaţiilor structură-activitate, modului de prezentare farmaceutică. Un alt obiectiv al cursului de Chimie farmaceutică este reprezentat de cunoaşterea strategiilor aplicate în vederea descoperirii de noi molecule bioactive (identificarea unor noi molecule cap de serie, optimizarea chimică a moleculei leader, metode de farmacomodulare aplicate cu scopul îmbunătăţirii interacţiunilor cu ţintele specifice, optimizarea proprietăţilor de ordin farmacocinetic sau biofarmaceutic prin metode chimice, etc).
În cadrul lucrărilor practice este realizată identificarea chimică a substanţelor medicamentoase studiate la curs, precum şi controlul purităţii acestora, prim metode chimice, spectroscopice şi cromatografice.
Activitatea didactică se desfăşoară în cadrul studiilor de licenţă (cursuri predate studenţilor anului III, secţia română, respectiv linia franceză), postuniversitare (cu adresabilitate pentru farmacişti şi medici) şi de rezidenţiat. Stagiile de rezidenţiat sunt organizate în cadrul specializării denumite Farmacie clinică. Cercetarea de la disciplină constă în sinteza chimică, analiza structurală, prospectarea activităţii antimicrobiene, anticanceroase, antioxidante şi antiinflamatoare a unor compuşi cu structuri azolice (tiazoli şi bistiazoli, tiazolin-one, tiazolidin-dione, oxazoli, oxadiazoline, tiadiazoli), precum şi a unor noi azetidin-one sau compuşi cu structuri cromonice. În cadrul disciplinei, cercetările sunt realizate atât de către cadrele didactice titulare, cît şi de doctoranzi şi studenţi. Rezultatele cercetărilor sunt publicate în reviste naţionale sau internaţionale cotate ISI, sau comunicate la manifestări ştiinţifice de prestigiu.

Lista alfabetică a colectivului: