Chimie organică

Chimie organică


Șef de disciplină: Prof. Dr. Valentin Zaharia
Adresă:Str. Victor Babeș, Nr. 41
Telefon: 0264-593767 ; 0264-594148
E-mail:

Tipărire

Prezentare generală

Disciplina de Chimie Organică a fost înfiinţată în anul 1951, seful disciplinei fiind prof. Dr. Doc. Alexandru Silberg. În perioada 1961-1994 a fost condusă de către Prof. Dr. Doc. Ioan Simiti, decan al Facultăţii de Farmacie şi prorector al Institutului de Medicină şi Farmacie din Cluj-Napoca, promotor al învăţământului farmaceutic modern, personalitate ştiinţifică recunoscută pe plan naţional şi internaţional, prin contribuţiile în domeniul chimiei compuşilor heterociclici cu potenţial biologic. Din anul 1994, disciplina este condusă de către Prof. Dr. Valentin Zaharia.
Direcţiile de dezvoltare conturate în perioada de activitate a Prof. Ioan Simiti, atât din punct de vedere didactic, cât şi din punct de vedere ştiinţific, au rămas priorităţi şi pentru actualul colectiv al disciplinei, şi anume: modernizarea conţinutului cursului şi a activităţilor practice, cu accent pe dezvoltarea gândirii chimice şi pe studiul chimiei oraganice dedicate înţelegerii ştiinţelor farmaceutice, iar în domeniul cercetării ştiinţifice studiul unor noi sisteme heterociclice cu potenţial biologic. În acest domeniu, studiile s-au orientat spre sistemele poliheterociclice cu nuclee izolate şi condensate; o direcţie nouă, cu un potenţial de dezvoltare deosebit îl reprezintă sinteza enzimatică a unor compuşi heterociclici chirali cu importanţă farmacologică.

Lista alfabetică a colectivului: