Dermatofarmacie şi Cosmetologie

Dermatofarmacie şi Cosmetologie

Adresa : str. V.Babeş nr. 41 
Telefon : 0374 834 936

Şef de disciplină – Conf. dr.Mirela Moldovan
Telefon: 0374 834 936
E-mail:

Dermatofarmacia şi Cosmetologia este o disciplină de specialitate, încadrată în planul de învăţământ al anului V al Facultăţii de Farmacie.
Pentru programul de studii de Licenţă oferta educaţională a disciplinei cuprinde :
1. Dermatofarmacie şi Cosmetologie, cursuri şi lucrări practice, care au ca obiectiv studiul preparatelor destinate aplicării la nivel cutanat, în scop terapeutic sau în scop cosmetic.
2. Medicamente homeopate şi medicamente veterinare, cursuri şi lucrări practice, în cadrul cărora sunt studiate noţiuni de bază specifice homeopatiei şi farmaciei veterinare.
Suporturile de curs pot fi consultate la adresa web www.farma.umfcluj.ro sau pot fi împrumutate de la Biblioteca Universităţii.

Pentru programul de studii de Masterat, în cadrul disciplinei a fost organizat Masteratul de Cosmetologie, cu durata de 1 an, organizat în colaborare cu Facultatea de Farmacie din Marsilia. Programul se adresează absolvenţilor din diferite domenii: farmacie, medicină, chimie, biologie. Masteratul oferă pregătire suplimentară în domeniul reglementării, formulării şi testării produselor cosmetice.

In fiecare an disciplina prezintă o ofertă de cursuri de pregătire postuniversitară continuă, care cuprinde teme de actualitate.

Activitatea de cercetare a disciplinei s-a orientat spre studiul preparatelor cu aplicare la nivel cutanat, atât a celor care conţin substanţe medicamentoase cât şi a produselor cosmetice. S-au formulat, preparat şi caracterizat diferite categorii de produse, care au fost ulterior evaluate şi sub aspectul eficienţei lor prin determinarea unor parametri biofizici care caracterizează pielea: hidratare, secreţie de sebum, pierdere de apă transepidermică, grad de pigmentare, realizate cu ajutorul aparatelor performante care se găsec în dotarea disciplinei.

Tipărire

 

Lista alfabetică a personalului