Farmacie clinică

Farmacie clinică

Adresa: str Victor Babes nr. 41
Telefon: 0264 450531

Şef de disciplină – Conf. dr.Adina Popa
Telefon: 0264450351
E-mail:

Farmacia clinică şi asistenţa farmaceutică reprezintă însăşi esenţa profesiei de farmacist. Fie că farmacistul îşi desfăşoară activitatea în farmacia comunitară sau în farmacia de spital, este necesar ca acesta sa colaboreze cu pacientul şi furnizorii de servicii de sănătate pentru promovarea sănătaţii, prevenirea bolilor, iniţierea, evaluarea, monitorizarea şi modificarea terapiei în scopul asigurarii unui regim terapeutic sigur şi eficient pentru pacient.

Activitatea didactică a disciplinei

- Cursuri, lucrări practice şi stagii clinice pentru programele de studii universitare de licenţă
- Cursuri obligatorii: Farmacie clinică şi Farmacoterapie (anul 5/semestrul I), Asistenţă farmaceutică (anul V/semestrul II), Actualităţi farmaceutice (curs integrat, anul V/semestrul II)
- Cursuri opţionale: Farmacistul și utilizarea corectă a medicamentelor (anul II/semestrul II), Farmacoterapie geriatrică (anul V/semestrul II)
- Coordonare de lucrări de licenţă
- Organizare de cursuri şi stagii clinice în cadrul rezidenţiatului în specialitatea Farmacie clinică
- Organizarea examenului de farmacist specialist în specialitatea Farmacie clinică
- Cursuri postuniversitare de perfecţionare continuă pentru farmacişti practicieni

În activitatea didactică sunt implicate, pe lângă cadrele didactice titulare, cadre didactice asociate: farmacişti practicieni, medici, psiholog.

Activitatea de cercetare ştiinţifică a disciplinei

- Studii de evaluare a modului de prescriere şi utilizare a medicamentelor (medicamente cardiovasculare, antibiotice, la pacienţi vârstnici, în spital, în asistenţa primară de sănătate)
- Proiect de asistenţă farmaceutică a pacientului hipertensiv în farmacia comunitară
- Studii clinice şi farmacocinetice de evaluare a interacţiunilor medicamentoase

Alte activităţi în care este implicat colectivul de cadre didactice ale disciplinei

- Coordonarea Concursului de Aptitudini clinice, organizat de OSF
- Organizarea simpozionului anual privind practica de asistenţa farmaceutică, destinat farmaciştilor practicieni

Tipărire

 

Lista alfabetică a personalului