Matematică-Informatică

Matematică-Informatică

Adresa: str. L.Pasteur, nr. 6, 400349 Cluj-Napoca, Romania

Şef de disciplină – Conf. dr. Cornelia Revnic
Telefon: 0264431697
E-mail:

 

Disciplina de Matematică şi Informatică a fost înfiinţată în cadrul Facultăţii de Farmacie în anul 1995. De la înfiinţare şi până în prezent în cadrul disciplinei s-au dezvoltat cursurile de Bioinformatică, Biomatematică şi Biostatistică destinate studenţilor din anul 1.
Personalul didactic al disciplinei este alcătuit din 4 persoane dintre care un profesor universitar în persoana domnului Augustin Prodan, un conferenţiar care este totodata şeful disciplinei şi anume doamna Cornelia Revnic şi doi asistenţi doctoranzi, Mădălina Rusu şi Anca Farcaş. Fiecare dintre membrii disciplinei au înregistrat rezultate ştiinţifice importante şi au stabilit parteneriate ştiinţifice cu membrii altor universităţi din ţară şi din străinătate.
Fiind o disciplină relativ nouă în cadrul facultăţii, aceasta este în plină expansiune din punct de vedere educaţional propunându-şi să rămână o disciplină modernă şi inovatoare şi să ofere studenţilor posibilitatea de a-şi dezvolta abilităţile cognitive. Mai mult, disciplina are ca scop pregătirea studenţilor în ceea ce priveşte capacitatea lor de a prelua şi interpreta într-o manieră ștințifică problemele reale din domeniul farmaceutic.
Cadrele didactice de la Disciplina Matematică și Informatică au ca și domeniu de activitate comun matematica aplicată și informatica aplicată

Tipărire

Lista alfabetică a colectivului: