Dispozitive medicale. Practică farmaceutică

Dispozitive medicale. Practică farmaceutică


Șef de disciplină: Conf. Dr. Simona Maria Mirel
Adresă:Str. Pasteur, Nr. 4 Et. 1
Telefon: 0264797256/int 2414; 0750774414
E-mail:

Tipărire

Prezentare generală

Activitate didactică a disciplinei include cursuri, lucrări practice şi alte activităţi educative adresate studenţilor din cadrul programului de studii de licenţă a Facultăţii de Farmacie:
1. Dispozitive medicale – curs obligatoriu şi lucrări practice : este o materie de specialitate având ca obiectiv cunoaşterea dispozitivelor medicale (descriere, materii prime, principiu de funcţionare, mod de utilizare, aspecte reglementare), precum şi înţelegerea rolului lor în realizarea actului medical (indicaţii şi aplicaţii medicale). Cunoştinţele dobândite oferă viitorilor farmacişti competenţele necesare în scopul educării şi consilierii pacienţilor privind alegerea şi utilizarea acestor produse pentru sănătate.
2. Produse protetice - curs opţional: este o materie de specialitate implicând studierea produselor protetice indicate în diverse afecţiuni şi vizând dobândirea competenţelor necesare eliberării din farmacie a produselor de serie.
3. Stagiu profesional: atribuţiile disciplinei includ activităţile necesare în desfăşurarea practicii farmaceutice, respectiv coordonarea, reglementarea, organizarea, îndrumarea, monitorizarea şi evaluarea practicii de specialitate (iniţiere şi orientare, an I-IV) şi stagiului profesional (an V). Desfăşurarea adecvată şi complexă a activităţii facilitează studenţilor înţelegerea, cunoaşterea şi exersarea rolului, responsabilităţii şi obligaţiilor profesiei de farmacist.
Activitatea de cercetare a disciplinei se axează pe: evaluarea unor dispozitive medicale (studii privind complianţa acestora, corelarea proprietăţilor fizico-chimice ale unor biomateriale cu aplicaţiile medicale), studii privind utilizarea terapeutică a nanoparticulelor de argint pentru dispozitivele medicale şi implementarea politicilor de sănătate privind asigurarea securităţii în utilizarea dispozitivelor medicale (materivigilenţa). De asemenea, prin cercetarea întreprinsă în domeniul educaţional, se doreşte dezvoltarea unor programe de stagiu practic, în scopul integrării studenţilor în activitatea farmaceutică.

Lista alfabetică a colectivului: