Tehnologie farmaceutică şi biofarmacie

Tehnologie farmaceutică şi biofarmacie


Șef de disciplină: Prof. Dr. Marcela Ana Achim
Adresă:Str. Victor Babeș, Nr. 41
Telefon: 0264-595770
Fax: 0264-595770
E-mail:

Tipărire

Prezentare generală

Disciplina de Tehnologie Farmaceutică şi Biofarmacie desfăşoară activitate didactică şi de cercetare la programele de studii de Licenţă, Masterat şi Doctorat, materiile predate în cadrul disciplinei fiind materii de specialitate. La programul de studii Licenţă, în cadrul disciplinei se studiază Tehnologia farmaceutică (anul III), Tehnologia farmaceutică industrială (anul IV) şi Biofarmacia-Farmacocinetica (anul IV). Tehnologia farmaceutică are ca obiective formularea, prepararea şi asigurarea calităţii medicamentelor, atât în oficină, cât şi în industrie. Noţiunile de biofarmacie şi farmacocinetică permit înţelegerea evoluţiei substanţei medicamentoase în organism după administrare şi cum aceasta poate fi influenţată prin formularea şi prepararea medicamentului.

Colectivul disciplinei coordonează programul de studii de Masteratde Industrie Farmaceutică, cu durata de un an, care se adresează absolvenţilor facultăţilor de farmacie, chimie, biologie sau medicină, interesaţi de aprofundarea cunoştinţelor în domeniul dezvoltării şi preparării medicamentului industrial.

În cadrul programului de Studii doctorale, sunt pregătiţi studenţi în vederea obţinerii titlului de doctor în Ştiinţe Medicale, domeniul Farmacie, temele de cercetare fiind orientate spre studiul formelor farmaceutice cu cedare personalizată, a proceselor moderne de fabricare a medicamentelor şi evaluarea farmacocineticii substanţelor medicamentoase.

Direcţiile de cercetare ale disciplinei sunt:

       Tehnologie farmaceutică: preformularea, formularea, prepararea şi evaluarea medicamentelor cu cedare personalizată (rapidă, susținută, prelungită, susținută, întârziată, colonică); prepararea de medicamente folosind metode inovative (imprimare 3D., liofilizare etc); optimizarea procedeelor industriale de fabricare a medicamentelor în baza conceptului de Calitate prin Design;dezvoltarea de metode analitice pentru monitorizarea on-line a procesului tehnologic de preparare și de caracterizare fizico – chimică și farmaceutică a medicamentelor.

       Vectorizarea medicamentelor: formularea, prepararea şi evaluarea sistemelor micro şi nanoparticulate pentru transport la ţintă: microsfere, nanoparticule, lipozomi.

       Biofarmacie: determinarea biodisponibilităţii şi bioechivalenţei medicamentelor; Dezvoltarea şi utilizarea de metode (bio)analitice pentru dozarea de molecule active din diverse matrici;

       Farmacocinetică: farmacocinetica experimentală şi farmacocinetica clinică.

Disciplina dispune de laboratoare dotate cu instrumente şi echipamente moderne, performante, specifice domeniilor de cercetare menţionate.

 

Lista alfabetică a colectivului: