Miercuri, 02 Septembrie 2020 17:32

Sesiunea de transferuri la Facultatea de Medicină

Pentru anul universitar 2020-2021 sesiunea de transferuri la Facultatea de Medicină are loc între 01.09.2020 – 12.09.2020. Rezultatele vor fi comunicate în data de 24.09.2020.

Documentele necesare la dosarul de transfer sunt:

-      Cerere tip

-    Scrisoare de motivație

-       Situația școlară semnată de conducerea facultății de la care provine studentul

-       Planul de învățământ pe toți anii absolviți

-       Programa analitică

-       Adeverința medicală

-       Scrisoare de recomandare din partea unui cadru didactic de predare, contrasemnată de decanul facultății

 

Toate documentele se trimit în format electronic pe adresa de e-mail :  

 

Important: Se pot transfera la Facultatea de Medicină studenți integraliști (fără examene restante). Pentru evaluarea dosarului candidatul trebuie să aibă  media generală minim 9,00.

 

La Universitatea de Medicină și Farmacie „ Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca se pot transfera studenții unor instituții de învățământ superior de stat acreditate, conform Legii Educației

nr. 1/2011 și a Cartei universitare în vigoare.

 

Taxele de transfer sunt cele stabilite în Anexa – Taxe aprobată prin Hotărârea de senat nr. 8 din 25 iunie 2020:

-       Taxă de transfer de la alte universități la U.M.F. „ Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca  - 200 lei;

-       Taxă de transfer de la U.M.F. „ Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca  la alte universități - 300 lei.

 

Taxa de transfer poate fi plătită prin virament bancar în contul:

BENEFICIAR

 UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE ,,IULIU HAŢIEGANU"

COD FISCAL: 4288047;

BANCA BENEFICIARULUI : TREZORERIA CLUJ

ADRESA BENEFICIARULUI: Str. Victor Babes, Nr.8, Cluj-Napoca, România
CONT IBAN: RO35TREZ21620F330500XXXX

REPREZENTAND: taxa transfer la UMF pentru NUME STUDENT, FACULTATE Este foarte importantă menţionarea persoanei pentru care se plateste taxa, care poate fi diferita de cel care plateste.

 

Numărul de locuri disponibile pentru transfer la Facultatea de Medicină, pentru anul universitar 2020-2021, este următorul:

 

Anul de studiu 2020-2021 Numărul de locuri disponibile
Anul III – Medicină – linia română   2
Anul IV / Medicină – linia română 2

 

Date de contact:

Secretar șef facultate,

Anna Andrea Boleman

Telefon: 0374834114

 

Accesat de 15188 de ori

Selecție - anunțuri