Askar Ana

Predarea limbii române ca limbă străină, nivel A1-A2 şi elemente de terminologie medicală, pentru studenţi din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu, Cluj-Napoca, Facultatea de Medicină şi Facultatea de Medicină Dentară, linia franceză şi engleză . Elaborarea unor materiale didactice şi teste.

Informații

  • Grad didactic: Asistent
  • Telefon: 0745214406
  • Adresă email:
Accesat de 3243 de ori