Pop Carmen Monica

Cadru didactic la U.M.F. "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca, Disciplina Pneumologie, din anul 1992; în perioada 1992-1997 asistent universitar, 1997-2000- șef de lucrări, 2000-2006 conferențiar, 2006 și în prezent prof. Univ. în cadrul acestei discipline; susţinere de activităţi practice pentru studenţii facultăţii de medicină (secţiile română, engleză – anul V ) şi medicină dentară (anul IV), activitate clinică şi de cercetare, mai ales, în domeniul patologiei pleuro-pulmonare (tuberculoză pulmonară şi pleurală, cancer bronho-pulmonar, astm bronșic, bronhopneumopatie obstructivă cronică, fibroze pulmonare, abces pulmonar, colagenoze cu afectare pulmonară, sindrom de apnee în sommn, sevraj tabagic, etc.); indrumator de doctorat la Disciplina de Pneumologie, autor si coautor al mai multor tratate și cărţi de specialitate; îndrumător științific pentru lucrări de licență ale studenților de la Facultatea de Medicină; participant în cadrul unor proiecte de cercetare și studii clinice; medic primar pneumolog în cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie "Leon Daniello" Cluj-Napoca.

Informații

  • Grad didactic: Profesor
  • Telefon: 0264597453 int.101
  • Adresă email:
Accesat de 10428 de ori