Man Milena Adina

Particip la activitatea didactică desfășurată în clinica din anul 2000 ca asistent universitar, iar din anul 2004 ca șef de lucrări la Catedra de Pneumoftiziologie Cluj-Napoca . Activitatea mea implică, pe lângă cursuri și prezentări de caz, stagiu clinic, coordonarea lucrărilor de licență pentru studenți, practica și instruirea rezidenților. Am participat și am susținut numeroase prezentări în cadrul congreselor și a conferințelor științifice. Particip, alături de ceilalți membri ai catedrei, la organizarea cursurilor postuniversitare de specialitate pentru medicii de familie. Am fost implicată în derularea campaniilor de spirometrie pentru populație, în Programul Național Antifumat, diverse acțiuni organizate de către Societatea Română de Pneumologie. Colaborez cu diferite specialități și mă implic in programe cu interes multidisciplinar ("Depresia în BPOC", Bolile autoimune și TBC" etc.). Am participat și am obținut diploma de absolvire la mai multe cursuri postuniversitare, inclusiv e-learning.

Informații

  • Grad didactic: Conferenţiar
  • Telefon: 0264597453 int.140
  • Adresă email: @umfcluj.ro
Accesat de 10268 de ori