Sur Genel

Absolvent al Universității de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca în anul 1982 ca șef de promoție, am parcurs toate gradele universitare, prin concurs, până la gradul de Conferențiar.
Sunt medic primar pediatrie, medic primar gastroenterologie, cu supraspecializare în alergologie și imunologie, și în pneumologie. Am competența în ultrasonografie generală și pediatrică, nivel avansat.
Sunt doctor în științe medicale.
Activitatea didactică am efectuat-o cu studenții de la medicină și medicină dentară, încă din perioada de asistent universitar. Activitatea științifică constă în publicarea a 240 de articole științifice dintre care 4 ISI și 10 BDI. Sunt autor principal a 5 monografii și coautor la alte 2. Am scris capitole în cărțile pentru studenți și sunt prim autor la manualul pentru studenții de medicină dentară.
Sunt membru în comitetul editorial a 2 reviste ISI.

Informații

  • Grad didactic: Conferenţiar
  • Telefon personal: 0724504964
  • Adresă email:
Accesat de 14789 de ori