Mureșan Oana

Scurtă prezentare a domeniilor de activitate:
- Predarea limbii engleze ca limbă străină şi a limbii engleze cu specific medical: dezvoltarea abilităţilor de comunicare scrisă şi orală în diferite contexte profesionale;
- Evaluarea competenţelor lingvistice: elaborare de materiale, testare;
- Traduceri medicale;
- Management educaţional;
- Interdisciplinaritate: medicină şi literatură, antropologie medicală.

Informații

  • Grad didactic: Șef lucrări
  • Adresă email:
Accesat de 6623 de ori