Dîrzu Dan Sebastian


Formator în domeniul învăţământului medical bazat pe simulare. Instruit în folosirea simulatoarelor de la cele mai simple până la simulatoare avansate de pacient. Instruit în folosirea simulării în evaluarea aptitudinilor tehnice şi netehnice în centre din Norvegia, Marea Britanie, Israel şi Austria.
Experienţă în calea aeriană dificilă, folosirea bronhoscopului atât în anestezie cât şi în terapie intensivă. Experienţă în blocurile ecoghidate ale membrului superior.
Preocupari legate de aspectele juridice ale practicii medicale – formator atestat în domeniul malpraxisului medical.
Iniţiator şi coordonator al proiectului Road Safety al OSM Cluj – secţiunea suport vital bazal.
Membru fondator si secretar al Asociatiei Romane de Anestezie Regionala si Terapia Durerii - reprezentant al Romaniei in consiliul ESRA (European Society of Regional Anesthesia and Pain Therapy).
Fondator si coordonator al Cercului studentesc de anestezie si terapie intensiva.
Secretar al ESCTAIC (European Society of Computing and Technology in Anesthesia and Intensive Care)
Editor asociat – Clinical Case Reports – Willey.
Experienta in organizare de evenimente stiintifice medicale.

Cursuri şi stagii Prim ajutor medical anul I- Medicină (secţiile română şi engleză), Medicină dentară, Profil medical, Asistenţi medicali licenţiaţi
Cursuri şi stagii Anestezie şi Terapie Intensivă anul VI (secţiile română şi engleză)
Cursuri şi stagii Recuperare postoperatorie pentru anul III BFK
Îndrumare lucrări de licenţă
Participare la elaborarea şi redactarea materialelor de curs şi lucrări practice
Activităţi didactice cu medicii rezidenţi din specialităţile ATI, Cardiologie, Medicină de urgenţă, Gastroenterologie, Pneumologie, Boli infecţioase.

Domenii de interes ştiinţific
anestezia locoregională ecoghidată
calea aeriana dificilă
învățământul medical

Cele mai importante lucrări publicate
1. Anticytoplasm neutrophil antibodies-positive vasculitis with diffuse alveolar hemorrhage related to a spider bite. Damian LO, Lenuţ C, Dîrzu DS, Cristea A, Rednic S, Hagău N. Am J Emerg Med. 2016 Feb;34(2):339.e3-4. doi: 10.1016/j.ajem.2015.06.021.
2. Clinical aspects and cytokine response in severe H1N1 influenza A virus infection. Hagau N, Slavcovici A, Gonganau DN, Oltean S, Dirzu DS, Brezoszki ES, Maxim M, Ciuce C, Mlesnite M, Gavrus RL, Laslo C, Hagau R, Petrescu M, Studnicska DM. Crit Care. 2010;14(6):R203. doi: 10.1186/cc9324.
3. Maximum non-reactive concentration of midazolam and ketamine for skin testing study in non-allergic healthy volunteers. Hagau N, Bologa RO, Indrei CL, Longrois D, Dirzu DS, Gherman-Ionica N. Anaesth Intensive Care. 2010 May;38(3):513-8.
4. Proposal For Use Of Two Concentrations For Metamizol To Intradermal Testing, Nadia Gherman-Ionică, Ramona Bologa, Simona Cocu , Cecilia Cristea , Dan Dîrzu , Natalia Hagău Farmacia, 2011, Vol. 59,578-589.
5. Mărginean, M., Trancă, S., Dîrzu, D., Huțanu, A., & Dobreanu, D. (2014). Comparing the anti-inflammatory effects of Simvastatin and Rosuvastatin by measuring IL-1β, IL-6 and TNF-α levels using a murinic caecal ligation and puncture induced sepsis model/Compararea efectelor anti-inflamatoare ale Simvastatinei și Rosuvastatinei măsurând nivelele serice ale IL-1β, IL-6 si TNF-α folosind un model de sepsis la șobolan indus prin ligatură și puncție cecală. Romanian Review of Laboratory Medicine, 22(4), 439-450.
6. Dîrzu, Dan Sebastian, and Sanda Maria Copotoiu. "Effectiveness versus efficiency in a medical skills laboratory." Romanian Journal of Anaesthesia and Intensive Care 22.1 (2015): 35-39.
7. Sebastian, D. D., Natalia, H., BoțTheodor, F. L., & Maria, C. S. The effectiveness of using medical students for training high school students in cardiopulmonary resuscitation.
8. Hagău, N. (2008). Curs de anestezie terapie intensivă şi caiet de demonstraţii practice: pentru studenţii anului IV, medicină generală. Editura Medicală Universitară" Iuliu Haţieganu".
9. Dan Dîrzu. Complicațiile pacientului sănătos. Anestezia la pacientul critic. Pregătirea preoperatorie și monitorizarea pacientului critic. Pregătirea preoperatorie și poziționarea pacientului pe masa de operație, în Tratat de chirurgie Ed. II, sub redacția Irinel Popescu, Constantin Ciuce. Editura Academiei Române București, 2015.

Informații

  • Grad didactic: Asistent
  • Telefon: 0264599438
  • Adresă email:
Accesat de 8197 de ori