Mihaileanu Florin Vasile

Activitate profesională:
- medic specialist chirurgie generală din 2010;
- asistent universitar la Disciplina Chirurgie II a UMF "Iuliu Haţieganu" din 2011;
Am efectuat numeroase intervenţii chirurgicale: patologie digestivă, hepato-biliară, oncologică, patologie parietală și vasculară.
Am absolvit 7 cursuri de perfecţionare postuniversitară si sunt membru a 2 societăţi ştiinţifice naţionale, participând la 31 manifestări ştiinţifice.
Activitate științifică:
In 2013 am susținut doctoratul la UMF Cluj-Napoca. Sunt autor şi coautor la 7 lucrări ştiinţifice publicate în reviste naționale cotate ISI şi B+ (3 ca prim autor și 4 ca şi coautor) și 11 lucrări comunicate la congrese și conferințe naționale și internaționale. Am fost cercetător în 2 granturi naționale desfăşurate în cadrul Clinicii Chirurgie 3 Cluj Napoca.
Activitate didactică:
Membru în comisiile de organizare a Cursurilor de "Suturi vasculare" desfăşurate în Clinica Chirurgie II Cluj Napoca.
Am participat la programe de instruire în cadrul cercurilor studenţeşti și am coordonat activităţile rezidenților pentru serviciul UPU I.

Informații

  • Grad didactic: Asistent
  • Telefon personal: 0746972386
  • Adresă email:
Accesat de 12217 de ori